Hoạt động thần kinh cao cấp ở người

Hoạt động thần kinh cao cấp ở người

Vệ Sinh Hệ Thần Kinh

GIẢI BÀI TẬP HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CAO CẤP Ở NGƯỜI

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

Hãy tìm ví dụ trong thực tiễn đời sống về sự thành lập các phản xạ mới và ức chế các phản xạ cũ không còn thích hợp nữa.

Trả lời:

Ở người, học tập, rèn luyện, xây dựng các thói quen, các tập quán tốt, nếp sống văn hoá chính là kết quả của quá trình hình thành và ức chế các phản xạ có điều kiện.

Học sinh có thể tự lấy ví dụ để trả lời.

Hoạt động thần kinh cao cấp ở người

Hoạt động thần kinh cao cấp ở người

II. GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

1. Ý nghĩa của sự thành lập và ức chế các phản xạ có điêu kiện trong đời sống con người?

Trả lời:

Đảm bảo sự thích với môi trường và điều kiện luôn luôn thay đổi để tồn tại và phát triển.

2. Tiếng nói và chữ viết có vai trò gì trong đời sống con người?

Trả lời:

Tiếng nói và chữ viết là kết quả của sự khái quát hoá và trừu tượng hoá các sự vật và hiện tượng cụ thể, thuộc hệ thống tín hiệu thứ 2. Tiếng nói và chữ viết là phương tiện giao tiếp, trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm cho nhau và cho các thế hộ sau.

Thảo luận cho bài: Hoạt động thần kinh cao cấp ở người