Công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ

Công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ CH3CH2OH và CH3OCH3 đều có chúng công thức phân tử là C2H6O. Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Axetilen Tuy nhiên, thứ tự liên kết giữa các nguyên tử...

Khái niệm hóa học hữu cơ, hợp chất hữu cơ

Khái niệm hóa học hữu cơ, hợp chất hữu cơ Hợp chất hữu cơ là gì, trong đời sống hàng ngày chúng ta thường xuyên được tiếp xúc với những loại hợp chất hữu cơ nào? Bài viết dưới...

Lý thuyết trọng tâm về Metan

Lý thuyết trọng tâm về Metan Metan là nguyên nhiên liệu quan trong trong công nghiệp chế xuất dầu mỏ. Vậy metan có công thức là gì? Tính chất vật lý, tính chất hóa học cũng như ứng dụng...

Xác định tên nguyên tố dựa vào PTPƯ

Xác định tên nguyên tố dựa vào PTPƯ Bài viết giúp học sinh biết cách xác định tên nguyên tố dựa vào phương trình phản ứng của chúng. Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Lý thuyết trọng...

Dạng toán muối cacbonat tác dụng với axit

Dạng toán muối cacbonat tác dụng với axit Phương pháp giải các dạng bài tập về muối cacbonat tác dụng với axit được trình bày chi tiết trong bài viết dưới đây với các ví dụ cụ thể cùng...

Dạng toán muối sunfit tác dụng với axit

Dạng toán muối sunfit tác dụng với axit Bài toán muối sunfit tác dụng với axit cũng tương tự như bài tập muối cacbonat tác dụng với axit, tuy nhiên trong chương trình học sẽ ít được nhắc đến...