Hạt trần – cây thông

Hạt trần – cây thông

Hạt kín – đặc điểm của thực vật hạt kín

Cây thông thuộc Hạt trần, là nhóm thực vật đã có cấu tạo phức tạp: thân gỗ, có mạch dẫn.

Chúng sinh sản bằng hạt mầm lộ trên các lá noãn hở (vì vậy mới có tên là Hạt trần). Chúng chưa có hoa và quả.

Các cây hạt trần ở nước ta đều có giá trị thực tiễn.

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 6 trang 134

Câu 1. Cơ quan sinh sản của thông là gì ? Cấu tạo ra sao ?

Trả lời: 

 Cơ quan sinh sản của thông là nón đực và nón cái nằm trên cùng một cây.

a)  Nón đực: nhỏ, màu vàng mọc thành cụm ở đầu cành. Nón đực gồm:

–   Trục của nón nằm chính giữa.

–    Xung quanh trục là các nhị hình vảy. Mặt dưới mỗi nhị có túi phấn chứa đầy hạt phấn. Hạt phấn có hai túi khí ở hai bên.

b)  Nón cái: lớn hơn nón đực, cũng gồm trục giữa mang những vảy. Mỗi vảy là một lá noãn mang hai noãn. Trong noãn có nhiều noãn cầu. Thông sinh sản hằng hạt nằm lộ trên các lá noãn hở.

Noãn được thụ tinh bằng cách truyền phấn nhờ gió. Sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn. (Thông chưa có hoa và quả).

Hạt trần – cây thông

Hạt trần – cây thông

Câu 2. So sánh đặc điểm cấu tạo và sinh sản của cây thông và cây dương xỉ.

Trả lời:

Cây thóng

Cây dương xỉ

Cây thông thuộc Hạt trần

Cây dương xỉ thuộc nhóm Quyết

–   Thân gỗ phân nhánh nhiều tạo thành tán cây.

–  Lá đa dạng.

–  Có mạch dẫn.

–  Thân rễ,

–   Lá đa dạng, lá non thường cuộn tròn ở đầu như vòi voi.

–  Có mạch dẫn

–   Sinh sản bằng hạt

–   Cơ quan sinh sản là nón

+ Nón đực : mang các túi phấn chứa nhiều hạt phấn.

+ Nón cái : mang các lá noãn, noãn nằm trên lá noãn hở.

–   Sinh sản bằng bào tử.

–     Túi bào tử họp thành ổ túi nằm ỏ mặt dưới lá.

–    Sau thụ tinh noãn phát triển thành hạt (hạt trần)

–   Chưa có hoa. quả.

–   Bào tử được hình thành trước khi thụ tinh.

–   Bào tử phát triển thành nguyên tán.

***** CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT ! *****

Thảo luận cho bài: Hạt trần – cây thông