Hạt kín – đặc điểm của thực vật hạt kín

Hạt kín – đặc điểm của thực vật hạt kín

Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

Hạt kín là nhóm thực vật có hoa. Chúng có một số đặc điểm, chung như sau :Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng (rễ cọc, rễ chùm, thân gỗ, thân cỏ, lá đơn, lá kép,…), trong thân cỏ mạch dẫn hoàn thiện.

Có hoa, quả. Hạt nằm trong quả (trước đó là noãn nằm trong bầu) là một ưu thế của các cây hạt kín, vì nó được bảo vệ tốt hơn. Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau.

Môi trường sống đa dạng. Đây là nhóm thực vật tỉến hóa hơn cả.

Hạt kín – đặc điểm của thực vật hạt kín

Hạt kín – đặc điểm của thực vật hạt kín

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 6 trang 136

Câu 1. Đặc điểm chung của thực vật hạt kín.

Trả lời: Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng (rễ cọc, rễ chùm thân gỗ thân thảo, lá đơn, lá kép..), trong thân có mạch dẫn phát triển. Có hoa quả, hạt nằm trong quả (trước đó là noãn nằm trong bầu). Đây là một đặc điểm tiến hóa và là ưu thế của cây Hạt kín (hạt được bảo vệ tốt hơn). Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau.

Câu 2. Giữa cây Hạt trần và cây Hạt kín có những điểm gì phân biệt, trong đó điểm nào là quan trọng nhất ?

Trả lời: 

Hạt trần

Hạt kín

– Rễ, thân, lá thật.

– Rễ thân, lá thật; rất đa dạng.

– Có mạch dẫn.

– Có mạch dẫn hoàn thiện.

– Chưa có hoa, quả. Cơ quan sinh sản là nón.

– Có hoa : Cơ quan sinh sản là hoa quả.

– Hạt nằm trên lá noãn hở.

– Hạt nằm trong quả.

Câu 3. Vì sao thực vật Hạt kín lại có thể phát triển đa dạng phong phú như ngày nay ?

Trả lời: 

Thực vật Hạt kín phát triển đa dạng phong phú vì chúng có những đặc điểm sau:

–    Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng, trong thân có mạch dẫn phát triển hoàn thiện.

–    Cây Hạt kín phân bố rộng rãi trên Trái Đất là nhờ có quả và hạt. Quả và hạt của chúng rất đa dạng và các kiểu phát tán khác nhau: tự phát tán, phát tán nhờ gió, phát tán nhờ nước, phát tán nhờ người hoặc động vật.

–    Tính chất hạt kín là một ưu thế quan trọng của thực vật: giữ cho hạt khỏi bị tác hại bởi những điều kiện bất lợi của môi trường.

–    Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường sống khác nhau.

–     Ngành Hạt kín rất lớn: chiếm tới quá nửa tổng số các loài thực vật.

Như thế thực vật Hạt kín phát triển da dạng phong phú nhất, phân bố rộng rãi nhất trên đất liền (một số loài mọc cả ở nước ngọt và nước mặn), giữ vai trò quan trọng nhất trong việc tạo ra các chất hữu cơ mà các sinh vật khác tiêu thụ.

Câu 4. Kể tên 5 cây Hạt kín có dạng thân, lá hoặc hoa, quả khác nhau.

Trả lời: 

STT

Cây

Dạng thân

Dạng rễ

Kiểu lá

Gân lá

Quả (nếu có)

Môi trường sống

1

Bưởi

Gỗ

Cọc

đơn

Hình mạng

Mọng

ở cạn

2

Đậu

Cỏ

Cọc

Kép

Hình mạng

Khô, mở

ở cạn

3

Lúa

Cỏ

Chùm

đơn

Song song

Khô,đóng

ỏ cạn

4

Mướp

Leo

Chùm

đơn

Hình mạng

Mọng

ở cạn

5

Ổi

Gổ

Cọc

đơn

Hình mạng

Mọng

ở cạn

***** CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT ! *****

Thảo luận cho bài: Hạt kín – đặc điểm của thực vật hạt kín