Phân phối chương trình địa lý 10 ( cơ bản)

Phân phối chương trình địa lý 10 ( cơ bản)

Mời các bạn tham khảo thêm:

Phân phối chương trình Địa lý 10 ( nâng cao )

LỚP 10: CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN 

Cả năm : 37 tuần (53 tiết)

Học kì I : 19 tuần (36 tiết)

Học kì II : 18 tuần (17 tiết).

Học kì I kết thúc ở Bài 30: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia.

Phân phối chương trình địa lý 10 ( cơ bản)

Phân phối chương trình địa lý 10 ( cơ bản)

 Kết thúc năm học: Học hết chương trình SGK .

HỌC KÌ I

Phần một. ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

Chương I – Bản đồ
Tiết Bài Nội dung ND điều chỉnh
  Bài 1 Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản Không dạy
1 Bài 2 Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ
2 Bài 3 Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống
3 Bài 4 Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ
Chương II – Vũ trụ. Hệ quả các chuyển động của Trái Đất
4 Bài 5 Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất
5 Bài 6 Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất (Hết Mục I và Mục II)
6 Bài 6 Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất (Mục III)
Chương III – Cấu trúc của Trái Đất. Các quyển của lớp vỏ địa lý
7 Bài 7 Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng
8 Bài 8 Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
9 Bài 9 Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
10 Bài 9 Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)
11 Bài 10 Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và vùng núi trẻ trên bản đồ
12 Bài 11 Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất Mục I. Khí quyển; 1. Cấu trúc của khí quyển (không dạy)
13 Bài 12 Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính
14 Bài 13 Sự ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa Mục I. Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển (không dạy)
15 Bài 14 Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu Mục II. Nội dung thực hành, phần 2.b (không yêu cầu HS làm)
16 Ôn tập
17 Kiểm tra 1 tiết
18 Bài 15 Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất
19 Bài 16 Sóng. Thủy triều. Dòng biển
20 Bài 17 Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng
21 Bài 18 Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật
22 Bài 19 Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất
Chương IV – Một số quy luật của lớp vỏ địa lí
23 Bài 20 Lớp vỏ địa lý. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí
24 Bài 21 Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

Phần hai. ĐỊA LÍ KINH TẾ – XÃ HỘI

Chương V – Địa lí dân cư

25 Bài 22 Dân số và sự gia tăng dân số
26 Bài 23 Cơ cấu dân số
27 Bài 24 Sự phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa Mục II. Các loại hình quần cư (không dạy)Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập(không yêu cầu HS làm)
28 Bài 25 Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới
Chương VI – Cơ cấu nền kinh tế
29 Bài 26 Cơ cấu nền kinh tế
Chương VII – Địa lí nông nghiệp
30 Bài 27 Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp Mục III. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, phần 2. Thể tổng hợp lãnh thổ nông nghiệp (không dạy)Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập (điều chỉnh thành: Phân biệt những đặc điểm cơ bản của 2 hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp)
31 Bài 28 Địa lí ngành trồng trọt
32 Bài 29 Địa lí ngành chăn nuôi Mục II. Các ngành chăn nuôi (Không dạy vai trò và đặc điểm của từng vật nuôi -cột 2 bảng thống kê SGK)
33 Bài 30 Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia
34 Ôn tập học kì I
35 Ôn tập học kì I
36   Kiểm tra học kì I

HỌC KÌ II

Chương VIII – Địa lí công nghiệp
37 Bài 31 Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp
38 Bài 32 Địa lí các ngành công nghiệp Mục II. Công nghiệp luyện kim (không dạy)Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập (không yêu cầu HS trả lời)
39 Bài 32 Địa lí các ngành công nghiệp (tiếp theo) Mục III. Công nghiệp cơ khí (không dạy)Mục V. Công nghiệp hóa chất (không dạy)

Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập (Bỏ phần công nghiệp cơ khí)

Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập (không yêu cầu HS trả lời)

40 Bài 33 Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp
41 Bài 34 Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới
42 Ôn tập
43   Kiểm tra 1 tiết
Chương IX – Địa lí dịch vụ
44 Bài 35 Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng phân bố các ngành dịch vụ Mục III. Đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới: ý 3, 4, 5 từ “Ở mỗi nước lại có các thành phố…” đến hết mục (không dạy)
45 Bài 36 Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải
46 Bài 37 Địa lý các ngành giao thông vận tải (mục I, II, III)
47 Bài 37 Địa lý các ngành GTVT (mục IV, V, VI)
48 Bài 38 Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuyê và kênh đào Panama
Bài 39 Địa lí ngành thông tin liên lạc  Không dạy
49 Bài 40 Địa lý ngành thương mại Mục IV. Các tổ chức thương mại thế giới (không dạy)
Chương X – Môi trường và sự phát triển bền vững
50 Bài 41 Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
51 Bài 42 Môi trường và sự phát triển bền vững
52 Ôn tập học kỳ II
53   Kiểm tra học kỳ II

Thảo luận cho bài: Phân phối chương trình địa lý 10 ( cơ bản)