Phân phối chương trình Địa lý 10 ( nâng cao )

LỚP 10: CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO

Mời các bạn tham khảo thêm:

Câu 69: Vì Sao Liên Xô Và Mĩ Chấm Dứt Chiến Tranh Lạnh

Cả năm : 37 tuần (70 tiết)

Học kì I : 19 tuần (36 tiết)

Học kì II : 18 tuần (34 tiết).

Học kì I kết thúc ở Bài 31: Cơ cấu dân số; Kết thúc năm học: Học hết chương trình SGK.

HỌC KỲ I

Tiết Bài Nội dung

Phần I: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

Chương I: Bản đồ

1 Bài 1 Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản. Phân loại bản đồ
2, 3 Bài 2 Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ
4 Bài 3 Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống. Ứng dụng của viễn thám và hệ thống thông tin địa lý
5 Bài 4 Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ

Chương II: Vũ trụ. Các vận động chính của Trái Đất và các hệ quả của chúng

6 Bài 5 Vũ trụ. Hệ mặt trời và Trái Đất
7 Bài 6 Hệ quả địa lý các chuyển động của Trái Đất
8 Bài 7 Thực hành: Hệ quả địa lý chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

Chương III: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển

9 Bài 8 Học thuyết về sự hình thành Trái Đất. Cấu trúc của Trái Đất
10 Bài 9 Thuyết kiến tạo mảng. Vật liệu cấu tạo Trái Đất
11 Bài 10 Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
12 Bài 11 Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
13 Bài 12 Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ
14 Ôn tập
15 Kiểm tra 1 tiết

Chương IV: Khí quyển

16 Bài 13 Khí quyển
17 Bài 14 Sự phân bố của nhiệt độ không khí trên Trái Đất
18 Bài 15 Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính
19 Bài 16 Độ ẩm không khí. Sự ngưng đọng hơi nước trong khí quyển
20 Bài 17 Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa. Sự phân bố lượng mưa
21 Bài    18 Thực hành: Đọc bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ của một số kiểu khí hậu.

Chương V: Thủy quyển

LỚP 10: CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO

LỚP 10: CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO

22 Bài 19 Thủy quyển. Tuần hoàn của nước trên Trái Đất. Nước ngầm. Hồ
23 Bài 20 Một số nhân tố ảnh hưởng tới tốc độ dòng chảy và chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất
24 Bài 21 Nước biển và đại dương
25 Bài 22 Sóng. Thủy triều. Dòng biển
26 Bài 23 Thực hành: Phân tích chế độ nước sông Hồng

Chương VI: Thổ nhưỡng và sinh quyển

27 Bài 24 Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng
28 Bài 25 Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật
29 Bài 26 Sự phân bố của sinh vật và đất trên Trái Đất
30 Bài 27 Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa khí hậu, sinh vật và đất

Chương VII: Một số quy luật của lớp vỏ Địa lý

31 Bài 28 Lớp vỏ địa lí. Qui luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí
32 Bài 29 Qui luật địa đới và qui luật phi địa đới

Phần hai: ĐỊA LÍ KINH TẾ- XÃ HỘI

Chương VIII: Địa lí dân cư

33 Bài 30 Dân số và sự gia tăng dân số
34 Bài 31 Cơ cấu dân số
35 Ôn tập
36 Kiểm tra học kì I

 HỌC KÌ II

37 Bài 32 Thực hành: Vẽ và phân tích tháp tuổi
38 Bài 33 Chủng tộc, ngôn ngữ và tôn giáo
39 Bài 34 Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa
40 Bài 35 Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới

Chương IX: Cơ cấu nền kinh tế.

Một số chỉ tiêu đánh giá sự phát triển kinh tế

41 Bài 36 Các nguồn lực phát triển kinh tế
42 Bài 37 Cơ cấu nền kinh tế
43 Bài 38 Thực hành: Xây dựng biểu đồ địa lý kinh tế xã hội

Chương X: Địa lý nông nghiệp

44 Bài 39 Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố và phát triển nông nghiệp
45 Bài 40 Địa lý ngành trồng trọt
46 Bài 41 Địa lý ngành chăn nuôi
47 Bài 42 Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
48 Bài 43 Thực hành: Sử dụng phương pháp bản đồ, biểu đồ thể hiện sản lượng lương thực và cơ cấu sản lượng lương thực của một số nước trên thế giới
49 Ôn tập
50 Kiểm tra 1 tiết

Chương XI: Địa lý công nghiệp

51 Bài 44 Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự sự phân bố và phát triển công nghiệp
52, 53, 54 Bài 45 Địa lý các ngành công nghiệp
55 Bài 46 Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp
56 Bài 47 Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu sử dụng năng lượng của thế giới

Chương XII: Địa lý dịch vụ

57 Bài 48 Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng sự phát triển, phân bố ngành dịch vụ
58 Bài 49 Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng sự phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải
59, 60 Bài 50 Địa lý các ngành giao thông vận tải
61 Bài 51 Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuyê và kênh đào Panama
62 Bài 52 Địa lý ngành thông tin liên lạc
63 Bài 53 Địa lý ngành thương mại
64 Bài 54 Thị trường thế giới
65 Bài 55 Thực hành: Vẽ lược đồ và phân tích số liệu về du lịch

Chương XIII: Môi trường và sự phát triển bền vững

66 Bài 56 Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
67 Bài 57 Môi trường và sự phát triển bền vững
68 Bài 58 Thực hành: Tìm hiểu một số vấn đề môi trường của địa phương
69 Ôn tập học kì II
70 Kiểm tra học kì II

Thảo luận cho bài: Phân phối chương trình Địa lý 10 ( nâng cao )