Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Yên Phong 1, Bắc Ninh – Đề 1

Đề thi thử môn Sinh THPT Yên Phong 1, Bắc Ninh – Đề 1

 

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Yên Phong 1, Bắc Ninh – Đề 1 là đề thi được ra theo cấu trúc thi THPT Quốc gia 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được Soanbai123.com sưu tầm và giới thiệu tới các bạn bài trắc nghiệm này giúp các bạn tự luyện tập và củng cố kiến thức hiệu quả.

Làm thêm:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 1) – Đề 2

 

Câu 1:

Cơ quan tương đồng là những cơ quan

Câu 2:

Chia cắt một phôi động vật thành nhiều phôi rồi cấy vào tử cung của nhiều cá thể được áp dụng để nhân giống nhanh chóng nhiều động vật quý hiếm được gọi là phương pháp

Câu 3:

Phân tử nào sau đây mang bộ ba đổi mã (anticôdon)?

 

Câu 4:

Mã di truyền có tính thoái hoá là hiện tượng

Câu 5:

Điều hoà hoạt động của gen chính là

Câu 6:

Nhân tố quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi và cây trồng là

 

Câu 7:

Song nhị bội là gì?

Câu 8:

Theo Menđen, mỗi tính trạng của cơ thể do

Câu 9:

Quy luật phân ly độc lập thực chất nói về

 

Câu 10:

Phát biểu nào sau đây là đúng về ưu thế lai?

Câu 11:

Tên gọi của các bậc cấu trúc NST tính từ nhỏ đến lớn là:

Câu 12:

Theo quan niệm hiện đại, nhân tố cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho quá trình tiến hóa là

 

Câu 13:

Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có thể làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể là:

Câu 14:

Kĩ thuật chuyển gen gồm các bước:

(1) Phân lập dòng tế bào có chứa ADN tái tổ hợp

(2) Sử dụng enzim nổi đế gắn gen của tế bào cho vào thể truyền tạo ADN tái tổ hợp

(3) Cắt ADN của tế bào cho và ADN của thể truyền bằng cùng một loại enzim cắt

(4) Tách thể truyền và gen cần chuyển ra khỏi tế bào

(5) Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận

Thứ tự đúng của các bước trên là

 

Câu 15:

Cho các biện pháp sau:

(1) Đưa thêm một gen lạ vào hệ gen          (2) Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen

(3) Gây đột biến đa bội ở cây trồng            (4) Cấy truyền phôi ở động vật

Người ta có thể tạo ra sinh vật biến đổi gen bằng các biện pháp

Câu 16:

Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, quá trình giảm phân ở các cơ thể có kiểu gen nào sau đây tạo ra loại giao tử mang alen lặn chiếm tỉ lệ 50%?

Câu 17:

Gen B có 900 nuclêôtit loại ađênin (A) và có tỉ lệ (A + T)/(G + X) = 1,5. Gen B bị đột biến dạng thay thế một cặp G – X bằng một cặp A – T trở thành alen b. Tổng số liên kết hiđrô của alen b là

 

Câu 18:

Cho cây có kiểu gen AabbDd tự thụ phấn qua nhiều thế hệ sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu dòng thuần?

Câu 19:

Nhân tố nào sau đây góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể?

Câu 20:

Ở bò, AA quy định lông đỏ, Aa quy định lông khoang, aa quy định lông trắng. Một quần thể bò có: 4169 con lông đỏ : 3780 con lông khoang : 756 con lông trắng. Tần số tương đối của các alen trong quần thể như thế nào?

Đáp án:

 1. B
 2. B
 3. A
 4. D
 5. C
 6. C
 7. B
 8. A
 9. B
 10. C
 11. B
 12. B
 13. C
 14. B
 15. A
 16. D
 17. C
 18. D
 19. B
 20. D

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Yên Phong 1, Bắc Ninh – Đề 1