Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 1) – Đề 2

Đề thi thử môn Sinh THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 1) – Đề 2

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 1) – Đề 2 là đề thi được ra theo cấu trúc thi THPT Quốc gia 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được Soanbai123.com sưu tầm và giới thiệu tới các bạn bài trắc nghiệm này giúp các bạn tự luyện tập và củng cố kiến thức hiệu quả.

Làm thêm:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh – Đề 2

Câu 1:

Người đàn ông mắc bệnh di truyền cưới một người phụ nữ bình thường, họ sinh được 4 trai: 4 gái. Tất cả con gái của họ đều mắc bệnh giống như bố, tất cả con trai đều không mắc bệnh. Giải thích nào sau đây đúng?

Câu 2:

Nguyên nhân phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là do tác động của:

Câu 3:

Giới tính người mắc hội chứng Tơcnơ và bộ NST tương ứng của người đó lần lượt là:

Câu 4:

Tính thoái hóa mã di truyền thể hiện qua đặc điểm nào sau đây?

Câu 5:

Sinh vật có ARN đóng vai trò vật chất di truyền là:

Câu 6:

Ribôxôm dịch chuyển trên mARN như thế nào?

Câu 7:

Phát biểu nào là không đúng khi nói về liên kết gen?

Câu 8:

Trong quá trình dịch mã, phân tử nào sau đây đóng vai trò như “người phiên dịch”?

Câu 9:

Tính trạng màu da ở người di truyền theo cơ chế nào sau đây?

Câu 10:

Một loài thực vật màu sắc hoa do 2 cặp gen không alen (Aa, Bb) qui định. Nếu có cả 2 gen A và B trong cùng một kiểu gen cho màu hoa đỏ, các kiểu gen khác cho màu hoa trắng. Lai phân tích cá thể có 2 cặp gen dị hợp (AaBb) thì kết quả phân tính ở Fb là:

Câu 11:

Bộ ba đối mã (anticôđon) của tARN vận chuyển axit amin mêtiônin là

Câu 12:

Vì sao tần số hoán vị gen luôn f ≤ 50%?

Câu 13:

Khi nói về quá trình nhân đôi ADN (tái bản ADN) ở tế bào nhân thực, phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 14:

Nếu kết quả của phép lai thuận và nghịch khác nhau ở 2 giới, tính trạng lặn xuất hiện chủ yếu ở giới XY (loài có kiểu NST giới tính XX; XY). Kết luận nào dưới đây là đúng?

Câu 15:

Có hai giống lúa, một giống có gen quy định khả năng kháng bệnh X, một giống có gen quy định khả năng kháng bệnh Y các gen này nằm trên các NST tương đồng khác nhau. Bằng phương pháp gây đột biến, người ta có thể tạo ra giống lúa mới có hai gen kháng bệnh X và Y luôn di truyền cùng nhau. Dạng đột biến cấu trúc NST được sử dụng để tạo ra giống lúa mới trên là đột biến:

Câu 16:

Câu nào sau đây đúng?

Câu 17:

Ở một loài thực vật, khi cho cây hoa đỏ, thân cao giao phấn với cây hoa trắng, thân thấp mang kiểu gen đồng hợp lặn, ở F1 thu được tỉ lệ kiểu hình: 2 hoa đỏ, thân cao : 1 hoa đỏ, thân thấp : 1 hoa trắng, thân thấp . Cho F1 giao phấn với cây khác, thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình: 50% hoa đỏ, thân cao : 43,75% hoa đỏ, thân thấp : 6,25% hoa trắng, thân thấp. Những phép lai nào sau đây của F1 với cây khác có thể phù hợp với kết quả trên? Biết rằng tính trạng chiều cao cây do một gen có hai alen D và d qui định.
Đề thi thử THPTQG môn Sinh học

Đề thi thử môn Sinh THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 1) - Đề 2

Đề thi thử môn Sinh THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 1) – Đề 2

Câu 18:

Điểm nào có ở đột biến nhiễm sắc thể và không có ở đột biến gen?

Câu 19:

Cho các phát biểu về quá trình phiên mã ở sinh vật nhân sơ sau đây:

(1). Enzim ARN polimeraza trượt trên mạch gốc theo chiều 3’-5’.

(2). Quá trình phiên mã kết thúc thì hai mạch của gen sẽ đóng xoắn trở lại.

(3). Các Ribonu tự do liên kết với các nulêôtit trên mạch gốc của gen theo nguyên tắc bổ sung.

(4). Enzim ARN polimeraza có vai trò xúc tác quá trình tổng hợp mARN.

(5). Phân tử mARN được tổng hợp theo chiều 5’-3’.

(6). Enzim ARN polimeraza có thể bám vào bất kì vùng nào trên gen để thực hiện quá trình phiên mã.

(7). Enzim ADN polimeraza cũng tham gia xúc tác cho quá trình phiên mã.

 (8). Khi Enzim ARN polimeraza di chuyển đến cuối gen gặp bộ ba kết thúc thì quá trình phiên mã dừng lại.

Trong các phát biểu trên có mấy phát biểu không đúng?

Câu 20:

Song nhị bội là gì?

Đáp án:

 1. C
 2. C
 3. A
 4. A
 5. C
 6. D
 7. A
 8. B
 9. C
 10. A
 11. B
 12. C
 13. D
 14. A
 15. B
 16. D
 17. C
 18. B
 19. D
 20. D

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 1) – Đề 2