Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh – Đề 2

Đề thi thử môn Sinh THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh – Đề 2

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh – Đề 2 là đề thi được ra theo cấu trúc thi THPT Quốc gia 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được Soanbai123.com sưu tầm và giới thiệu tới các bạn bài trắc nghiệm này giúp các bạn tự luyện tập và củng cố kiến thức hiệu quả.

Làm thêm:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Lương Tài 2, Bắc Ninh – Đề 1

Câu 1:

Đột biến ở vị trí nào trong gen làm cho quá trình dịch mã không thực hiện được:

Câu 2:

Mạch gốc của gen ban đầu: 3’ TAX TTX AAA… 5’. Cho biết có bao nhiêu trường hợp thay thế nuclêôtit ở vị trí số 7 làm thay đổi codon này thành codon khác?

Câu 3:

Một gen có tổng số 2 loại nu bằng 30% và tổng số liên kết hóa trị giữa các nu là 1198. Phân tử mARN do gen đó tổng hợp có 210U và 120G.Kết luận nào dưới đây đúng?

Câu 4:

Cho đoạn mạch gốc của gen là: 3’ AGX TTA GXA 5’, đoạn mARN tương ứng do gen này tổng hợp là:

Câu 5:

Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây sai.

Câu 6:

Côđon nào sau đây quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã.

Câu 7:

Cho biết A trội hoàn toàn so với Lấy hạt phấn của cây tam bội Aaa thụ phấn cho cây tứ bội Aaaa, nếu hạt phấn lưỡng bội không có khả năng thụ tinh thì tỉ lệ kiểu hình ở đời con là

Đề thi thử môn Sinh THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh - Đề 2

Đề thi thử môn Sinh THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh – Đề 2

Câu 8:

Nguyên tắc bán bảo tồn  được thể hiện trong cơ chế tự nhân đôi của ADN là:

Câu 9:

Dạng đột biến nào dưới đây rất quý trong chọn giống cây trồng nhằm tạo ra những giống năng suất cao, phẩm chất tốt hoặc không hạt.

Câu 10:

Ở cà độc dược 2n = 24. Số nhiễm sắc thể của thể 3 ở loài này là

Câu 11:

Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là:

Câu 12:

Hãy chọn một loài cây thích hợp trong số loài cây dưới đây để có thể áp dụng chất consixin nhằm tạo giống mới đa bội đem lại hiệu quả kinh tế cao

Câu 13:

Trong quá trình dịch mã, phân tử nào sau đây đóng vai trò như “người phiên dịch”

Câu 14:

Ở cà chua 2n = 24 nhiễm sắc thể, số nhiễm sắc thể ở thể tam bội là:

Câu 15:

Loại đột biến gen nào xảy ra không làm thay đổi số liên kết hidrô của gen:

Câu 16:

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về ADN ở tế bào nhân thực?

(1) ADN tồn tại ở cả trong nhân và trong tế bào chất.

(2) Các tác nhân đột biến chỉ tác động lên ADN trong nhân tế bào mà không tác động lên ADN trong tế bào chất.

(3) Các phân tử ADN trong nhân tế bào có cấu trúc kép, mạch thẳng còn các phân tử ADN trong tế bào chất có cấu trúc kép, mạch vòng.

(4) Khi tế bào giảm phân, hàm lượng ADN trong nhân và hàm lượng ADN trong tế bào chất của giao tử luôn giảm đi một nửa so với tế bào ban đầu.

Câu 17:

Sự rối loạn phân li của cặp NST 13 trong quá trình giảm phân I của một tế bào sinh trứng sẽ dẫn đến sự xuất hiện:

Câu 18:

Cho một số phát biểu sau về các gen trong operon Lac ở E li, có bao nhiêu phát biểu đúng

(1) Mỗi gen mã hóa cho một chuỗi pôlipeptit khác nhau.

(2) Mỗi gen đều có một vùng điều hòa nằm ở đầu 3′ của mạch mã gốc.

(3) Các gen đều có số lần nhân đôi và phiên mã bằng nhau.

(4) Sự nhân đôi, phiên mã và dịch mã của các gen đều diễn ra trong tế bào chất.

(5) Mỗi gen đều tạo ra 1 phân tử mARN riêng biệt.

Câu 19:

Quá trình tổng hợp ARN dựa vào khuôn mẫu của ADN được gọi là:

Câu 20:

Điều hòa hoạt dộng của gen chính là:

Đáp án:

 1. A
 2. A
 3. C
 4. A
 5. A
 6. A
 7. B
 8. A
 9. D
 10. C
 11. B
 12. C
 13. B
 14. D
 15. B
 16. A
 17. C
 18. C
 19. D
 20. A

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh – Đề 2