Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Hai Bà Trưng, Thừa Thiên Huế – Đề 1

Đề thi thử THPT Hai Bà Trưng, Thừa Thiên Huế – Đề 1

Xin mời các em học sinh ôn tập trực tuyến Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Hai Bà Trưng, Thừa Thiên Huế – Đề 1 trên Soanbai123.com để chuẩn bị thật tốt cho kì thi sắp tới. Chúc các em thành công với số điểm thật cao!

Mời bạn làm:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 4) – Đề 2

Câu 1.

Đột biến gen gồm các dạng:

Câu 2.

Đột biến gen là những biến đổi

Đề thi thử THPT Hai Bà Trưng, Thừa Thiên Huế - Đề 1

Đề thi thử THPT Hai Bà Trưng, Thừa Thiên Huế – Đề 1

Câu 3.

Nguyên nhân của đột biến gen do:

Câu 4.

Bệnh hồng cầu hình liềm ở người là do dạng đột biến

Câu 5.

Một gen bình thường điều khiển tổng hợp một prôtêin có 498 axit amin. Đột biến đã tác động trên một cặp nuclêôtit và sau đột biến tổng số nuclêôtit của gen bằng 3000. Dạng đột biến gen xảy ra là:

Câu 6.

Cơ chế đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là do

Câu 7.

Hội chứng Claiphentơ là hội chứng có đặc điểm di truyền tế bào học:

Câu 8.

Đậu Hà lan có 2n = 14. Hợp tử của đậu Hà lan được tạo thành nhân đôi bình thường 2 đợt, môi trường đã cung cấp nguyên liệu tương đương 63 nhiễm sắc thể đơn. Hợp tử trên là thể đột biến

Câu 9.

Hoạt tính của enzim amilaza tăng, làm hiệu suất chế tạo mạch nha, kẹo, bia, rượu tăng lên là ứng dụng của đột biến

Câu 10.

Trong các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, dạng làm cho số lượng vật chất di truyền không thay đổi là

Câu 11.

Tỷ lệ kiểu gen tạo ra từ Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Sinh học

Câu 12.

Nguyên nhân của thường biến:

Câu 13.

Hiện tượng nào sau đây là thường biến?

Câu 14.

Trong kỹ thuật di truyền, người ta thường dùng thể truyền là

Câu 15.

Enzim được sử dụng để cắt và nối ADN trong kỹ thuật cấy gen lần lượt là:

Câu 16.

E. coli thường được sử dụng làm tế bào nhận, nhờ đặc điểm quan trọng:

Câu 17.

Thay đổi nhiệt độ đột ngột, làm xuất hiện đột biến do cơ chế sau:

Câu 18.

Giống bị thoái hoá do giao phối gần vì:

Câu 19.

Ở một quần thể thực vật, tại thế hệ mở đầu có 100% thể dị hợp (Aa). Qua tự thụ phấn thì tỷ lệ % Aa ở thế hệ tiếp theo là:

Câu 20.

Lai tế bào được thực hiện giữa:

Đáp án:

 1. B
 2. D
 3. B
 4. B
 5. A
 6. C
 7. D
 8. A
 9. A
 10. B
 11. A
 12. A
 13. C
 14. A
 15. C
 16. D
 17. C
 18. B
 19. C
 20. D

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Hai Bà Trưng, Thừa Thiên Huế – Đề 1