Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 4) – Đề 2

Đề thi thử trường THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 4) – Đề 2

Mời các bạn cùng làm phần tiếp nối của Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 4) – Đề 2 nhằm nâng cao kỹ năng giải đề cũng như làm quen với nhiều cấu trúc đề, các dạng câu hỏi khác nhau được đưa ra, củng cố và ôn luyện thật tốt trước kì thi.

Mời bạn làm:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Bình Định – Đề 1

1

Khi nói về điều hòa hoạt động gen ở vi khuẩn E. coli, nhận định nào sau đây chính xác?

2

Điểm khác nhau giữa nhân bản vô tính tự nhiên với phương pháp cấy truyền phôi ở động vật là

3

Nhận định nào sau đây thể hiện quan điểm tiến hóa của Đac-uyn?

4

Có bao nhiêu phát biểu sau thể hiện quan điểm của học thuyết tiến hóa hiện đại?

(1) Đột biến gen cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa.
(2) Chọn lọc tự nhiên tác động gián tiếp lên kiểu hình qua đó làm phân hóa vốn gen của quần thể giao phối.
(3) Những biến dị xuất hiện đồng loạt theo hướng xác định mới có ý nghĩa trong tiến hóa.
(4) Chọn lọc tự nhiên và biến dị cá thể là nhân tố thúc đẩy quá trình tiến hóa.

Đề thi thử trường THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 4) - Đề 2

Đề thi thử trường THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 4) – Đề 2

5

Khi nói về chu trình sinh địa hóa cacbon, phát biểu nào sau đây đúng?

6

Cho các đặc điểm về vật chất và cơ chế di truyền ở sinh vật nhân sơ:

(1) Enzim ADN pôlimeraza kết hợp đầu 5’P trên mạch mã gốc.
(2) Trong quá trình phiên mã, enzim ARN pôlimeraza có chức năng tháo xoắn phân tử ADN.
(3) Mã mở đầu trên mARN mã hóa cho axit amin mêtiônin.
(4) Phân tử ADN trong nhân có dạng mạch thẳng, xoắn kép.

Số phương án đúng là

7

Ở một loài thực vật, xét một gen có hai alen B và b có chiều dài bằng nhau và bằng 2040A0. Alen B có 301 nuclêôtit loại ađênin; alen b có 1508 liên kết hiđrô. Lấy hạt phấn của cây có kiểu gen Bb thụ phấn với cây có kiểu gen bb thu được hợp tử có tổng số 885 nuclêôtit loại ađênin. Hợp tử trên có thể được hình thành do

(1) rối loạn giảm phân I ở cơ thể đực.   (2) rối loạn giảm phân II ở cơ thể cái.
(3) đột biến lặp đoạn gen b.                  (4) đột biến mất đoạn gen B.

Có bao nhiêu khả năng có thể xảy ra?

8

Có bao nhiêu cặp cơ quan là kết quả của quá trình tiến hóa theo hướng phân li?

(1) Cánh chim và cánh côn trùng.
(2) Manh tràng của thú ăn thực vật và ruột tịt của thú ăn động vật.
(3) Gai xương rồng và gai hoa hồng.
(4) Cánh dơi và chi trước của mèo.
(5) Lá đậu Hà Lan và gai xương rồng.
(6) Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của các loài động vật.

9

Có bao nhiêu phương pháp chọn, tạo giống thường áp dụng cho cả động vật và thực vật?

(1) Gây đột biến.
(2) Tạo giống đa bội.
(3) Công nghệ gen.
(4) Nuôi cấy hạt phấn, noãn chưa thụ tinh.
(5) Nhân bản vô tính.
(6) Tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp.

10

Bảng sau cho biết một số thông tin về các nhân tố tiến hóa:

Cột A

Cột B

1. Đột biến a. Không làm thay đổi tần số alen
2. Di – nhập gen. b. Có thể làm xuất hiện alen mới, làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể một cách chậm chạp.
3. Chọn lọc tự nhiên. c. Có thể đào thải hoàn toàn một alen có lợi ra khỏi quần thể.
4. Yếu tố ngẫu nhiên. d. Quy định chiều hướng tiến hóa của quần thể
5. Giao phối không ngẫu nhiên. e. Có thể mang đến những alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.

Trong các tổ hợp ghép đôi dưới đây, tổ hợp nào đúng?

11

Số đặc điểm của hệ sinh thái nông nghiệp là

(1) Nguồn năng lượng được cung cấp gồm: điện, than, dầu mỏ, thực phẩm…
(2) Toàn bộ vật chất đều được tái sinh.
(3) Ngoài năng lượng mặt trời còn bổ sung thêm nguồn vật chất khác như: phân bón, thuốc trừ sâu.
(4) Phần lớn sản phẩm được đưa ra khỏi hệ sinh thái phục vụ con người.
(5) Phần lớn sản phẩm được chôn lấp hoặc chuyển sang hệ sinh thái khác.

12

Có bao nhiêu biện pháp để sử dụng bền vững nguồn tài nguyên sinh vật biển?

(1) Khai thác hợp lí và kết hợp với bảo vệ các loài sinh vật.
(2) Tập trung khai thác những loài sinh vật quý hiếm có giá trị kinh tế cao.
(3) Bảo vệ các hệ sinh thái ven bờ như: rừng ngập mặn, san hô, đầm đá, bãi ngập triều…
(4) Bảo vệ môi trường biển bằng cách hạn chế ô nhiễm dầu, rác thải, thuốc trừ sâu…

13

Ở một quần thể thực vật, sau hai thế hệ giao phấn ngẫu nhiên thì quần thể có cấu trúc di truyền là: 0,4225AA + 0,455Aa + 0,1225aa = 1. Quần thể ban đầu gồm:

14

Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Trong các phép lai sau ở ruồi giấm, có bao nhiêu phép lai cho đời con có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình?

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học

15

Ở một loài thực vật, màu sắc hoa chịu sự tác động của hai gen (A, a và B, b) phân li độc lập; Alen A và alen B tác động đến sự hình thành màu sắc hoa theo sơ đồ

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học

Alen a, alen b không có chức năng trên. Có bao nhiêu phép lai (P) để F1 biểu hiện tỉ lệ kiểu hình 1: 1?

16

Ở chuột, alen A quy định lông đen, alen a quy định lông trắng; kiểu gen B-D- quy định kiểu hình lông xoăn, các kiểu gen B-dd, bbD- và bbdd đều quy định kiểu hình lông thẳng. Cho giao phối giữa chuột cái lông đen, thẳng với chuột đực lông trắng, thẳng thu được F1 100% chuột lông đen, xoăn. Cho các cá thể F1 giao phối với nhau thu được F2 gồm 1040 cá thể trong đó có
390 chuột cái lông đen, xoăn; 130 chuột cái lông đen, thẳng; 194 chuột đực lông đen, xoăn; 260 chuột đực lông trắng, thẳng; 66 chuột đực lông đen, thẳng.

Nhận định nào sau đây chính xác?

17

Ở một loài thực vật, cho giao phấn giữa hai cây cùng kiểu hình hoa đỏ thu được F1 100% hoa đỏ. Cho F1 ngẫu phối được F2 có hoa đỏ, hoa trắng. Biết tính trạng màu sắc hoa do một gen có 2 alen A, a qui định và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu gen ở F2 là

18

Khi lai thỏ cái thuần chủng có màu mắt và lông dạng hoang dại với thỏ đực có mắt màu mơ và lông xám, người ta thu được F1 100% thỏ có màu mắt và lông dạng hoang dại. Cho F1 giao phối với nhau thu được F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình như sau:

Thỏ cái: 100% có màu mắt và lông dạng hoang dại.

Thỏ đực: 45% màu mắt và lông dạng hoang dại, 45% mắt màu mơ và lông xám, 5% mắt dạng hoang dại và lông xám, 5% mắt màu mơ và lông dạng hoang dại.

Có bao nhiêu kết luận đúng?

(1) Gen qui định tính trạng màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể giới tính.
(2) Tần số hoán vị gen là 20%.
(3) Gen qui định tính trạng dạng lông nằm trên nhiễm sắc thể thường.
(4) Gen qui định tính trạng màu mắt và dạng lông nằm trên hai nhiễm sắc thể.

19

Ở người, bệnh câm và bệnh điếc do hai alen lặn nằm trên hai nhiễm thể thường gây nên; các alen trội tương ứng quy định khả năng nói và nghe bình thường. Người bị điếc có thể bị câm thứ phát. Một cặp vợ chồng có vợ bị câm, điếc còn người chồng bình thường. Bên vợ có bố, mẹ bình thường; em trai bình thường; chị gái bị câm. Bên chồng có mẹ bình thường; bố bị câm, điếc bẩm sinh; chị gái bị câm, điếc; em gái bị câm. Cặp vợ chồng này sinh con bình thường với xác
suất là

20

Ở một loài động vật khi cho lai Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học, quan sát quá trình hình thành giao tử đực có một số tế bào cặp nhiễm sắc thể mang gen D không phân li trong giảm phân II; cơ thể cái giảm phân bình thường. Biết các gen liên kết hoàn toàn, các giao tử kết hợp một cách ngẫu nhiên. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

Đáp án:

 1. A
 2. D
 3. B
 4. A
 5. D
 6. C
 7. D
 8. B
 9. D
 10. A
 11. D
 12. A
 13. B
 14. D
 15. A
 16. D
 17. D
 18. A
 19. C
 20. B

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 4) – Đề 2