Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Trần Phú, Vĩnh Phúc – Đề 1

Đề thi thử môn Hóa THPT Trần Phú, Vĩnh Phúc – Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Trần Phú, Vĩnh Phúc – Đề 1 là đề thi được ra theo cấu trúc thi THPT Quốc gia 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được Soanbai123.com sưu tầm và giới thiệu tới các bạn bài trắc nghiệm này giúp các bạn tự luyện tập và củng cố kiến thức hiệu quả.

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài test:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai (Lần 2) – Đề 2

Câu 1:

Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol peptit Ala-Gly-Ala-Glu-Ala. Khối lượng amino axit thu được là

Câu 2: A. 275.

Khối lượng mol của peptit Glu-Ala-Gly là:

Câu 3:

Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp:

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 5:

Cho dãy chuyển hóa sau: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học . Các chất X, Y, Z lần lượt là

Câu 6:

Thủy phân vinyl axetat trong dung dịch NaOH thu được

Câu 7:

Lên men m gam glucozơ để tạo thành ancol etylic (hiệu suất phản ứng bằng 90%). Hấp thụ hoàn toàn lượng khí CO2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 16 gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 8:

Công thức hóa học của kali đicromat là:

Câu 9:

Trong công nghiệp, Al được điều chế bằng cách nào dưới đây?

Câu 10:

Phần trăm khối lượng nitơ trong axit glutamic.

Câu 11:

Số este không có khả năng tráng bạc có công thức phân tử C4H8O2 là:

Đề thi thử môn Hóa THPT Trần Phú, Vĩnh Phúc - Đề 1

Đề thi thử môn Hóa THPT Trần Phú, Vĩnh Phúc – Đề 1

Câu 12:
Kim loại nào sau đây không tác dụng với H2O.
Câu 13:

Cho sơ đồ phản ứng sau đây: . X có công thức phân tử C9H16O4. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn sơ đồ là

Câu 14:

Chất nào dưới đây không bị thủy phân

Câu 15:

Nhôm không tác dụng với dung dịch nào sau đây:

Câu 16:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 17:

Đốt cháy hoàn toàn 52,2 gam gam hỗn hợp X gồm glucozơ và sacarozơ bằng oxi dư (đktc), thu được 30,6 gam nước. % khối lượng của glucozơ trong X là:

Câu 18:

Hòa tan Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thu được dung dịch X. Cho dãy các chất: K2Cr2O7, Cl2, NaOH, Na2CO3, CuSO4, Cu, KNO3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch X là

Câu 19:

Triolein không tác dụng với:

Câu 20:

Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X là 1s22s22p63s23p63d54s1. Tên gọi của X là

Đáp án:

 1. A
 2. A
 3. C
 4. A
 5. D
 6. C
 7. B
 8. B
 9. D
 10. C
 11. D
 12. C
 13. A
 14. A
 15. D
 16. B
 17. B
 18. C
 19. D
 20. D

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Trần Phú, Vĩnh Phúc – Đề 1