Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai (Lần 2) – Đề 1

Đề thi thử môn Hóa THPT chuyên Lương Thế Vinh (Lần 2) – Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai (Lần 2) – Đề 1 là đề thi được ra theo cấu trúc thi THPT Quốc gia 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được Soanbai123.com sưu tầm và giới thiệu tới các bạn bài trắc nghiệm này giúp các bạn tự luyện tập và củng cố kiến thức hiệu quả.

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài test:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học Sở GD&ĐT Đồng Tháp – Đề 1

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 2:

Este được tạo thành từ ancol no, đơn chức, mạch hở và axit no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là

Câu 3:

Số đồng phân amin bậc I có công thức phân tử C3H9N là

Câu 4:

Đường fructozơ có nhiều trong mật ong, ngoài ra còn có trong các loại hoa quả và rau xanh như ổi, cam, xoài, rau diếp xoắn, cà chua… rất tốt cho sức khỏe. Công thức phân tử của fructozơ là

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 6:

Để phân biệt ba dung dịch loãng: NaCl, MgCl2 và FeCl3 có thể dùng

Câu 7:

Ô nhiễm không khí có thể tạo ra mưa axit gây tác hại rất lớn đối với cây trồng, sinh vật sống trong hồ ao, sông ngòi, phá hủy các công trình xây dựng,… Khí nào sau đây là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng mưa axit?

Câu 8:

Cho các kim loại: Al, Mg, Cu, Zn, Ag. Số kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là

Đề thi thử môn Hóa THPT chuyên Lương Thế Vinh (Lần 2) - Đề 1

Đề thi thử môn Hóa THPT chuyên Lương Thế Vinh (Lần 2) – Đề 1

Câu 9:

Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

Câu 10:

Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng
X Quỳ tím Quỳ tím chuyển sang màu đỏ
Y Cu(OH)2 Tạo dung dịch màu xanh lam
Z Cu(OH)2 trong môi trường kiềm Có màu tím
T Đun nóng với dung dịch NaOH (loãng dư), để nguội.
Thêm tiếp vài giọt dung dịch CuSO4
Tạo dung dịch màu xanh lam

X, Y, Z, T lần lượt là:

Câu 11:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 12:

Chất nào không bị thủy phân trong môi trường kiềm?

Câu 13:

Cho V lít khí CO (ở đktc) phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm Fe2O3, Fe3O4 và CuO nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, dẫn khí tạo thành sau phản ứng sục vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 25 gam kết tủa. Giá trị của V là

Câu 14:

Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là

Câu 15:

Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về triolein?

Câu 16:

Thuỷ phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là

Câu 17:

Cho 3,75 gam axit aminoaxetic tác dụng hết với dung dịch NaOH dư, khối lượng muối tạo thành là

Câu 18:

Khối lượng K2Cr2O7 cần lấy để tác dụng đủ với 0,45 mol FeSO4 trong dung dịch H2SO4 loãng dư là

Câu 19:

Trong công nghiệp, kim loại nhôm được điều chế bằng cách

Câu 10:

Phát biểu nào sau đây sai?

Đáp án:

 1. C
 2. C
 3. D
 4. A
 5. C
 6. B
 7. B
 8. D
 9. B
 10. A
 11. C
 12. B
 13. C
 14. D
 15. D
 16. B
 17. A
 18. A
 19. A
 20. D

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai (Lần 2) – Đề 1