Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học Sở GD&ĐT Đồng Tháp – Đề 1

Đề thi thử môn Hóa Sở GD&ĐT Đồng Tháp – Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học Sở GD&ĐT Đồng Tháp – Đề 1 là đề thi được ra theo cấu trúc thi THPT Quốc gia 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được Soanbai123.com sưu tầm và giới thiệu tới các bạn bài trắc nghiệm này giúp các bạn tự luyện tập và củng cố kiến thức hiệu quả.

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài test:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Trần Phú, Vĩnh Phúc – Đề 1

Câu 1:

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a). Cho lá Fe vào dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4 (loãng)
(b). Đốt dây Fe trong bình đựng khí O2
(c). Cho lá Cu vào dung dịch hỗn hợp gồm Fe(NO3)3 và HNO3
(d). Cho lá Zn vào dung dịch HCl

Số thí nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hoá là

Câu 2:

Sắt bị ăn mòn điện hoá khi tiếp xúc với kim loại M để ngoài không khí ẩm. Vậy M là

Câu 3:

Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

Câu 4:

Hòa tan hoàn toàn 4,36 gam hỗn hợp gồm K, Na, Ca và Ba trong nước dư thu được 1,232 lít H2 (đktc) và dung dịch X. Trung hòa X bằng dung dịch HCl vừa đủ rồi cô cạn dung dịch thu được m gam hỗn hợp muối khan. Giá trị m là

Câu 5:

Phát biểu không đúng là:

Đề thi thử môn Hóa Sở GD&ĐT Đồng Tháp - Đề 1

Đề thi thử môn Hóa Sở GD&ĐT Đồng Tháp – Đề 1

Câu 6:

Phương trình hoá học nào sau đây sai?

Câu 7:

Amin dùng để điều chế nilon -6,6 có tên là

Câu 8:

Trung hòa 11,8 gam một amin đơn chức X cần 200 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là

Câu 9:

Công thức phân tử este no đơn chức mạch hở là

Câu 10:

Cacbohiđrat X là chất dinh dưỡng và được dùng làm thuốc tăng lực. Cacbohiđrat X là

Câu 11:

Kim loại có khối lượng riêng lớn nhất là

Câu 12:

Chất chỉ có tính oxi hoá mạnh là

Câu 13:

Kim loại chiếm khoảng 5% khối lượng vỏ Trái Đất, đứng hàng thứ hai sau nhôm là

Câu 14:

Thuỷ ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thuỷ ngân bị vỡ thì dùng chất nào trong các chất sau để khử độc thuỷ ngân?

Câu 15:

Chất nào sau đây không bị thuỷ phân trong môi trường axit?

Câu 16:

Anilin có công thức hoá học là

Câu 17:

Khử m gam Fe3O4 bằng khí H2 ở nhiệt độ cao, thu được hỗn hợp X gồm Fe và FeO. Hỗn hợp X tác dụng vừa hết với 1,5 lít dung dịch H2SO4 0,2M (loãng). Giá trị của m là

Câu 18:

Thuốc thử dùng để phân biệt bốn chất rắn: Al, Al2O3, K2O, Fe2O3 là

Câu 19:

Dung dịch hỗn hợp X gồm: AgNO3, Cu(NO3)2, Fe(NO3)3 (với điện cực trơ). Các kim loại lần lượt xuất hiện tại catot khi điện phân dung dịch X là:

Câu 20:

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

Đáp án:

 1. A
 2. C
 3. C
 4. A
 5. A
 6. A
 7. D
 8. A
 9. A
 10. C
 11. D
 12. C
 13. C
 14. B
 15. C
 16. D
 17. B
 18. C
 19. B
 20. D

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học Sở GD&ĐT Đồng Tháp – Đề 1