Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An (Lần 1) – Đề 1

Đề thi thử môn Hóa THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An (Lần 1) – Đề 1

Xin mời các em học sinh tham gia làm bài trực tuyến Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An (Lần 1) – Đề 1 trên Soanbai123.com để tổng hợp lại kiến thức và kĩ năng làm bài của mình. Chúc các em làm bài tốt và học giỏi!

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài test:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội (Lần 3) – Đề 2

Câu 1:
Dung dịch chất nào sau đây có phản ứng màu biure?
Câu 2:
Chất được dùng nhiều làm màng mỏng, vật liệu cách điện, bình chứa là
Câu 3:
Chất nào sau đây không tác dụng được với dung dịch NaOH đun nóng?
Câu 4:
Tính chất hóa học chung của kim loại là
Câu 5:
Vinyl axetat là chất nào sau đây
Câu 6:
Ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây là ở trạng thái rắn?
Câu 7:
Phát biểu nào sau đây không đúng?
Câu 8:
Chất nào sau đây có nhiều trong thân cây mía?
Câu 9:
Mùi tanh của cá (đặc biệt là cá mè) chủ yếu do chất nào sau đây?
Đề thi thử môn Hóa THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An (Lần 1) - Đề 1

Đề thi thử môn Hóa THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An (Lần 1) – Đề 1

Câu 10:
Chất nào sau đây thuộc loại amino axit?
Câu 11:
Kim loại tan trong nước ở nhiệt độ thường là
Câu 12:
Dung dịch nào sau đây làm quì tím đổi thành màu xanh?
Câu 13:
Cho các chất: glixerol; triolein; dung dịch glucozơ; lòng trắng trứng; metylfomiat. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là
Câu 14:
Phát biểu nào sau đây sai?
Câu 15:
Cho m gam triolein (C17H33COO)3C3H5) tác dụng hoàn toàn với H2 dư thu được (m + 0,3) gam chất X. Nếu cho toàn bộ X tác dụng hết với dung dịch KOH dư, đun nóng, thu được a gam muối. Giá trị của a là
Câu 16:
Thủy ngân rất độc, dễ bay hơi. Khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì dùng chất nào trong các chất sau để khử độc thủy ngân?
Câu 17:
Cho dãy các kim loại: Na; Al; Cu; Fe; Ag. Số kim loại tác dụng được với dung dịch Fe2(SO4)3 là
Câu 18:

Cho các phát biểu sau:
(1) Dầu, mỡ động thực vật có thành phần chính là chất béo.
(2) Dầu mỡ bôi trơn máy và dầu mỡ động thực vất có thành phần nguyên tố giống nhau.
(3) Có thể rửa sạch các đồ dùng bám dầu mỡ động thực vật bằng nước.
(4) Dầu mỡ động thực vật có thể để lâu trong không khí mà không bị ôi thiu.
(5) Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm được gọi là phản ứng xà phòng hóa
(6) Chất béo là thức ăn quan trọng của con người.
Số phát biểu đúng là

Câu 19:
Cho các phát biểu sau, phát biểu nào sau đây không đúng?
Câu 20:
Khi thủy phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozo rồi đem toàn bộ sản phầm thực hiện tráng gương thu được m gam Ag. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An (Lần 1) – Đề 1