Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An (Lần 2) – Đề 1

Đề thi thử môn Hóa THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An (Lần 2) – Đề 1

Xin mời các em học sinh ôn tập Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An (Lần 2) – Đề 1 trên Soanbai123.com để chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Chúc các em thành công!

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài test:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội (Lần 3) – Đề 1

Câu 1:
Số chất hữu cơ mạch hở, đơn chức hầu như không tan trong nước có công thức phân tử C2H4O2 là
Câu 2:
Chất có mùi khai là
Câu 3:
Bột ngọt (hay còn gọi là mì chính) có công thức cấu tạo là
Câu 4:
Polime được sử dụng làm chất dẻo là poli
Câu 5:
Kim loại thuộc nhóm IA là
Câu 6:
Kim loại nhôm không bị oxi hóa trong không khí ở nhiệt độ thường do nhôm
Câu 7:
Phát biểu đúng là
Câu 8:
Chất vừa tác dụng được với dung dịch NaOH, vừa tác dụng được với dung dịch Br2/CCl4 là
Câu 9:
Khí chủ yếu gây mưa axit là
Câu 10:
Khối lượng mol (g/mol) của este có mùi chuối chín là
Câu 11:
Có thể phân biệt 3 dung dịch: NaOH, HCl, H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là
Câu 12:
Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 25,0 ml dung dịch HCl 1,2M vào 100ml dung dịch chứa K2CO3 0,2M và KHCO3 0,2M, sau phản ứng thu được số mol CO2 là
Câu 13:
Cho tất cả các đồng phân cấu tạo, đơn chức, mạch hở, có công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: dung dịch KOH; dung dịch KHCO3; dung dịch AgNO3/NH3, to; Ba. Số phản ứng hóa học xảy ra là
Câu 14:
Glucozơ không phản ứng được với chất nào sau đây?
Đề thi thử môn Hóa THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An (Lần 2) - Đề 1

Đề thi thử môn Hóa THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An (Lần 2) – Đề 1

Câu 15:
Dung dịch chất A không làm quỳ tím đổi màu; dung dịch chất B làm quỳ tím hóa xanh. Trộn hai dung dịch trên thu được kết tủa. Hai chất A và B tương ứng là
Câu 16:
Thủy phân hoàn toàn 24,48 gam hỗn hợp X gồm glucozơ và saccarozơ trong môi trường axit thu được hỗn hợp Y. Trung hoàn axit trong Y bằng dung dịch NaOH vừa đủ rồi sau đó thêm lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 vào và đun nóng, thu được x gam Ag. Mặt khác, đốt cháy 12,24 gam X cần dùng 0,42 mol O2. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, x là
Câu 17:
Đun nóng 14,64 gam este E có công thức phân tử C7H6O2 cần dùng 80 gam dung dịch NaOH 12%. Cô cạn dung dịch được x gam muối khan. Giá trị của x là
Câu 18:
Có thể dùng chất NaOH khan để làm khô các chất khí
Câu 19:
Hai chất có cùng khối lượng mol là
Câu 20:
Tripanmitin là hợp chất hữu cơ thuộc loại

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An (Lần 2) – Đề 1