Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học sở GD&ĐT Bắc Ninh – Đề 2

Đề thi thử môn Hóa sở GD&ĐT Bắc Ninh – Đề 2

Soanbai123.com xin giới thiệu tới các bạn học sinh bài ôn thi với Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học sở GD&ĐT Bắc Ninh – Đề 2 sau đây để tổng hợp và kiểm tra kiến thức môn Hóa học hiệu quả. Chúc các bạn có một kỳ thi đạt thành tích cao nhất.

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài test:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc – Đề 1

Câu 1:

Kim loại nào sau đây không điều chế được bằng phương pháp thủy luyện?

Câu 2:

Cho phương trình hóa học của phản ứng sau: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 3:

Xà phòng hóa hoàn toàn 2,96 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch KOH đun nóng vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

Câu 4:

Chất béo X là trieste của glixerol với axit cacboxylic Y. Axit Ycó thể là

Câu 5:

Este X có công thức phân tử C3H6O2. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn là

Câu 6:

Công thức phân tử tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là

Câu 7:

Cho 4,8 gam bột kim loại Mg tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch chứa FeSO4 0,2M và CuSO4 0,3M, sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

Câu 8:

Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

Câu 9:

Hỗn hợp X gồm ba amino axit (chỉ chứa nhóm chức –COOH và –NH2 trong phân tử), trong đó tỉ lệ mN: mO = 7:16. Để tác dụng vừa đủ với 10,36 gam hỗn hợp X cần vừa đủ 120 ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác cho 10,36 gam hỗn hợp X tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 1M rồi cô cạn thu được m gam rắn. Giá trị của m là

Câu 10:

Cho 0,027 mol hỗn hợp X gồm axit glutamic và alanin vào 100 ml dung dịch HCl 0,3M thu được dung dịch Y. Biết Y phản ứng vừa hết với 69 ml dung dịch NaOH 1M. Số mol axit glutamic trong X là

Câu 11:

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?

Câu 12:

Cho 6,6 gam Gly-Gly phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Câu 13:

Hợp chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

Câu 14:

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch CuCl2;

(2) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch FeCl3;

(3) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch HCl loãng, có lẫn CuCl­­2;

(4) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3;

(5) Để thanh thép lâu ngày ngoài không khí ẩm.

Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là

Đề thi thử môn Hóa sở GD&ĐT Bắc Ninh - Đề 2

Đề thi thử môn Hóa sở GD&ĐT Bắc Ninh – Đề 2

Câu 15:

Một α- amino axit X (trong phân tử chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl). Cho 13,35 gam X tác dụng với HCl dư thu được 18,825 gam muối. X là

Câu 16:

Cho 3,1 gam CH3NH2 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, khối lượng muối thu được là

Câu 17:

Hỗn hợp M gồm amin X, amino axit Y (X, Y đều no, mạch hở) và peptit Z (mạch hở tạo ra từ các α –amino axit no, mạch hở). Cho 2 mol hỗn hợp M tác dụng vừa đủ với 9 mol HCl hoặc 8 mol NaOH. Nếu đốt cháy hoàn toàn 2 mol hỗn hợp M, sau phản ứng thu được 15 mol CO2, x mol H2O và y mol N2. Giá trị của x, y lần lượt là

Câu 18:

Cho 8,76 gam một amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 13,14 gam muối. Phần trăm về khối lượng của nitơ trong X là

Câu 19:

Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?

Câu 20:

Ở điều kiện thường, X là chất rắn, dạng sợi, màu trắng. Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhánh, không xoắn. Thủy phân X trong môi trường axit thu được glucozơ. Tên gọi của X là

Đáp án:

 1. C
 2. A
 3. A
 4. B
 5. D
 6. C
 7. A
 8. D
 9. A
 10. C
 11. A
 12. B
 13. D
 14. D
 15. B
 16. D
 17. B
 18. D
 19. D
 20. B

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học sở GD&ĐT Bắc Ninh – Đề 2