Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc – Đề 1

Đề thi thử môn Hóa THPT Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc – Đề 1

Soanbai123.com xin giới thiệu tới các bạn học sinh bài ôn thi với Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc – Đề 1 sau đây để tổng hợp và kiểm tra kiến thức môn Hóa hiệu quả. Chúc các bạn có một kỳ thi đạt thành tích cao nhất.

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài test:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc – Đề 2

Câu 1:

Số pentapeptit có 3 mắt xích Gly, 1 mắt xích Ala và 1 mắt xích Val trong phân tử là

Câu 2:

Thủy phân este có công thức C2H5COOCH3, thu được ancol là

Câu 3:

Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên?

Câu 4:

Cho 2,8 gam Fe tác dụng với dung dịch HNO3 dư đến phản ứng hoàn toàn. Khối lượng muối thu được là

Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn 19,3 gam hỗn hợp X gồm metyl fomat, metyl axetat và trimetyl amin. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch H2SO4 đặc, thấy khối lượng bình tăng 17,1 gam. Khí đi ra khỏi bình H2SO4 đặc có thể tích 19,04 lít (đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của trimetyl amin trong X là

Câu 6:

Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do

Câu 7:

Chất được dùng làm thuốc chữa bệnh đau dạ dày là

Câu 8:

Ở nhiệt độ thường, chất nào dưới đây có độ tan trong nước cao nhất?

Câu 9:

Metanamin có công thức phân tử là

Câu 10:

Tính chất hóa học chung của kim loại là

Câu 11:

Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cu, Fe, K. Số kim loại trong dãy tác dụng với H2O, tạo dung dịch bazơ là

Câu 12:

Thạch cao sống có công thức là

Câu 13:

Thổi khí CO dư qua hỗn hợp oxit gồm MgO, Al2O3, CuO, Fe2O3 đốt nóng đến phản ứng hoàn toàn. Chất rắn thu được sau phản ứng gồm

Câu 14:

Chất bị thủy phân khi đun với dung dịch axit là

Đề thi thử môn Hóa THPT Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc - Đề 1

Đề thi thử môn Hóa THPT Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc – Đề 1

Câu 15:

Este có mùi chuối chín là

Câu 16:

Xà phòng hóa hoàn toàn chất béo X, thu được glixerol và hai muối là natri oleat và natri stearat. Số công thức cấu tạo của X là

Câu 17:

Cho 7,8 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 3,36 lít (đktc) H2. Khối lượng Al2O3 trong hỗn hợp X là

Câu 18:

Cho m gam hỗn hợp kim loại Zn, Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít H2 (đktc) và 2,0 gam kim loại không tan. Giá trị của m là

Câu 19:

Cho các kim loại: Na, Al, Mg, Fe, Cu. Số kim loại tan được trong dung dịch NaOH dư là

Câu 20:

Amino axit X có trong tự nhiên, phân tử có một nhóm –NH2 và 1 nhóm -COOH. Cho 17,55 gam X vào 200ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y. Trung hòa axit dư trong dung dịch Y cần 50ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo của Y là

Đáp án:

 1. B
 2. D
 3. C
 4. A
 5. A
 6. B
 7. A
 8. D
 9. A
 10. C
 11. B
 12. D
 13. B
 14. B
 15. A
 16. D
 17. D
 18. A
 19. B
 20. B

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc – Đề 1