Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp – Đề 1

Đề thi thử môn Hóa THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp – Đề 1

Soanbai123.com xin giới thiệu tới các bạn học sinh bài ôn thi với Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp – Đề 1 sau đây để tổng hợp và kiểm tra kiến thức môn Hóa hiệu quả. Chúc các bạn có một kỳ thi đạt thành tích cao nhất.

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài test:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học sở GD&ĐT Bắc Ninh – Đề 2

Câu 1:

Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?

Câu 2:

Chất nào sau đây là đisaccarit?

Câu 3:

Polime X là chất rắn trong suốt, có khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Tên gọi của X là

Câu 4:

Để phân biệt 3 loại dung dịch: H2N-CH2-COOH; CH3COOH; CH3CH2NH2 chỉ cần một thuốc thử là

Câu 5:

Một lượng Ag dạng bột có lẫn Fe, Cu. Để loại bỏ tạp chất mà không làm thay đổi lượng Ag ban đầu, có thể ngâm lượng Ag trên vào lượng dư dung dịch gì?

Câu 6:

Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch riêng biệt ở nhiệt độ thường: CuSO4, K2CO3, Ca(OH)2, H2SO4, HCl, Ca(NO3)2. Số chất tác dụng thu được kết tủa là

Câu 7:

Cho các chất: Cao su buna, poli(metyl metacrylat), tơ olon, tơ nilon-6,6 và polietilen. Số chất được tạo thành từ phản ứng trùng hợp là

Câu 8:

Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là

Câu 9:

Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol?

Câu 10:

Kim loại nào sau đây khi tác dụng với khí clo và dung dịch axit clohiđric cho ra cùng một loại muối?

Câu 11:

Chất không có phản ứng thủy phân là

Câu 12:

Trong số các chất dưới đây, chất có tính bazơ mạnh nhất là

Câu 13:

Trong công nghiệp, Ca được điều chế bằng cách nào dưới đây?

Câu 14:

Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác. Ở điều kiện thường, X là chất lỏng. Kim loại X là

Đề thi thử môn Hóa THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp - Đề 1

Đề thi thử môn Hóa THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp – Đề 1

Câu 15:

Số este có công thức phân tử C3H6O2 là

Câu 16:

Dung dịch lòng trắng trứng phản ứng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng là

Câu 17:

Tơ nào sau đây là tơ thiên nhiên?

Câu 18:

Trong hỗn hợp X gồm Fe2O3; ZnO; Cu tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y và phần không tan Z. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH loãng dư thu được lượng kết tủa gồm

Câu 19:

Để bảo vệ ống thép (dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí đốt) bằng phương pháp điện hóa, người ta mạ vào mặt ngoài của ống thép bằng kim loại gì?

Câu 20:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Đáp án:

 1. C
 2. A
 3. A
 4. B
 5. B
 6. B
 7. A
 8. C
 9. A
 10. D
 11. B
 12. B
 13. A
 14. C
 15. C
 16. D
 17. D
 18. A
 19. C
 20. D

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp – Đề 1