Đa dạng của lớp thú, bộ thú huyệt, bộ thú túi

Đa dạng của lớp thú, bộ thú huyệt, bộ thú túi

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm:

Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi

I – Bộ THÚ HUYỆT

Đại diện là thú mỏ vịt sống ở châu Đại Dương (hình 48.1), có mỏ giông mỏ vịt, sống vừa ở nước ngọt, vừa ở cạn, đẻ trứng. Thú cái có tuyến sữa nhưng chưa có vú.


II-BỘ THÚ TÚI

Đại diện là kanguru sống ở đồng cỏ châu Đại Dương (hình 48.2) cao tới 2m. có chi sau lớn khoẻ, vú có tuyến sữa, con sơ sinh chi lớn bằng hạt đậu, dài khoáng 3cm không thê tự bú mẹ. sống trong túi da ở bụng thú mẹ. Vú tự tiết sữa và tự động chảy vào miệng thú con (hình 48.2).

Đa dạng của lớp thú, bộ thú huyệt, bộ thú túi

Đa dạng của lớp thú, bộ thú huyệt, bộ thú túi

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 trang 158

Câu 1: Phân biệt các nhóm thú bằng đặc điểm sinh sản và tập tính “bú” sữa của con sơ sinh.

Hướng dẫn trả lời:

Lớp Thú (có lông mao, có tuyến sữa)

Thú đẻ trứng

  • Bộ Thú huyệt — Đại diện: Thú mỏ vịt Thú đẻ con
  • Con sơ sinh rất nhỏ được nuôi trong túi da ở bụng thú mẹ -> Bộ Thú túi – Đại diện: Kanguru
  • Con sơ sinh phát triển bình thường -> Các bộ thú còn lại

Câu 2: Hãy so sánh đặc điểm cấu tạo và tập tính của thú mỏ vịt và kanguru thích nghi với đời sống của chúng.

Hướng dẫn trả lời:

Thảo luận cho bài: Đa dạng của lớp thú, bộ thú huyệt, bộ thú túi