Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi

Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm:

Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt

I – BỘ DƠI

Đặc điểm (hình 49.1A). Chi trước biến đổi thành cánh da. Cánh da là một màng da rộng phủ lông mao thưa, mềm mại nối liền cánh tay, ống tay, các xương bàn và các xương ngón (rất dài) với minh, chi sau và đuôi.

Đuôi ngắn. Ăn sâu bọ (dơi ăn sâu bọ), ăn quả cây (dơi quả).

Đại diện : Dơi ăn sâu bọ, dơi quả.

Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi

Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi

II -BỘ CÁ VOI

Đặc điểm : Cơ thế hình thoi, lông gần như tiêu biến hoàn toàn, có lớp mà dưới da rất dày, cổ không phân biệt với thân, vây đuôi nằm ngang, bơi bằng cách uốn mình theo chiểu dọc.

Chi trước (hình 49.2B) biến đổi thành vây bơi dạng bơi chèo (B), song vẫn được nâng đỡ bời các xương chi như ở động vật có xương sống ở cạn, có xương cánh tay (1) và xương ống tay ngắn (2), các xương ngón tay lại rất dài (4), chi sau tiêu giảm. Cá voi sinh sản trong nước, nuôi con bằng sữa. Cá voi sống chủ yếu ò biển ôn đới và biển lạnh.

Đại diện : Cá voi xanh, cá heo

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 trang 161

Câu 1: Trình bày đặc điểm cấu tạo của dơi thích nghi với đời sông bay.

Hưởng dẫn trả lời:

  • Chi trước biến đổi thành cánh da: là một màng da rộng phủ lông mao thưa, mềm mại nối liền với cánh tay, ống tay, các xương bàn và các xương ngón (rất dài) với mình, chi sau và đuôi.
  • Đuôi ngắn, thân ngắn và hẹp. Chân yếu có tư thế bám vào cành cây treo ngược cơ thể.

Câu 2: Trình bày đặc điểm Gấu tạo của cá voi thích nghi với đời sống trong nước.

Hướng dẫn trả lời:

  • Cơ thể hình thoi, lông gần như tiêu biến hoàn toàn, có lớp mỡ dưới da rất dày, cổ không phân biệt với thân, vây đuôi nằm ngang, bơi bằng cách uốn mình theo chiều dọc.
  • Chi trước biến đối thành vây dạng chèo, song vẫn được nâng đỡ bởi các xương chi như các động vật có xương sống ở cạn, xương cánh tay và xương ống tay ngắn, các xương ngón tay rất dài.

Thảo luận cho bài: Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi