Cấu tạo trong của thân non

Cấu tạo trong của thân non

Thân to ra là do đâu ?

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh 1

Cấu tạo trong của thân non như thế nào?

Cấu tạo trong của thân non có những điểm gì giống và khác cấu tạo của rễ?

Quan sát H. 15.1 để thấy được cấu tạo chung và cấu tạo chi tiết của thân non.

Giải:

Quan sát dưới kính hiển vi một lát thật mỏng thân non, ta phân biệt được các bộ phận từ ngoài vào trong.

Cấu tạo trong của thân non gồm 2 phần chính: vỏ và trụ giữa, vỏ gồm biểu bì và thịt vỏ.

Trụ giữa gồm các bó mạch xếp thành vòng (mỗi bó mạch có mạch rây ở ngoài, mạch gỗ ở trong) và ruột.

Cấu tạo trong của thân non

Cấu tạo trong của thân non

2. Lệnh 2

So sánh cấu tạo trong của rễ (miền hút) và thân non, chúng có điểm gì giống nhau?

Sự khác nhau về bó mạch của rễ và thân?

Trả lời

a) Tìm những điểm giống nhau giữa cấu tạo trong của rễ và thân.

+ Có cấu tạo bằng tế bào.

+ Gồm các bộ phận: vỏ (biểu bì, thịt vỏ), Trụ giữa (bó mạch, ruột).

b) Tìm những điểm khác nhau:

+ Biểu bì có lông hút (miền hút của rễ).

+ Rễ: Bó mạch gỗ và mạch rây xếp xen kẽ.

+ Thân: một vòng bó mạch (mạch gỗ ở trong, mạch rây ở ngoài).

II. GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 50 SGK sinh học 6: Chỉ trên hình vẽ (H.15.1) các phần của thân non. Nêu chức năng của mỗi phần.

Giải bài tập 2 trang 50 SGK sinh học 6: So sánh cấu tạo trong của thân non và rễ.

Cấu tạo trong của thân non gồm hai phần chính: vỏ và trụ giữa.

Vỏ gồm biểu bì và thịt vỏ. Trụ giữa gồm các bó mạch xếp thành vòng (mỗi bó mạch có mạch rây ở ngoài, mạch gỗ ở trong) và ruột.

Xem lệnh mục 2 để trả lời.

Thảo luận cho bài: Cấu tạo trong của thân non