Viết đơn xin nghỉ học văn 3

Viết đơn xin nghỉ học văn 3

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài:

Nghe và kể lại câu chuyện ‘‘Dại gì mà đổi”

Đề bài: Dựa vào mẫu đơn đã cho, em hãy viết một lá đơn xin nghỉ học.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gò Vấp ngày 17 tháng 1 năm 2014
ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC
Viết đơn xin nghỉ học văn 3

Viết đơn xin nghỉ học văn 3

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 3A trường tiểu học Ngô Gia Tự.
Em tên là: Hoàng Kiều Loan
Học sinh lớp: 3A, Trường tiểu học Ngô Gia Tự
Em làm đơn này xin phép cô nghỉ buổi học ngày thứ tư ngày 18 tháng 1 năm 2014.
Lí do nghỉ học: bị bệnh đường ruột.
Sau khi khỏi bệnh, em xin hứa sẽ chép bài và học bài đầy đủ.
Ý kiến của gia đình học sinh
Học sinh (Kí tên)
Hoàng Kiều Loan

Thảo luận cho bài: Viết đơn xin nghỉ học văn 3