Nghe và kể lại câu chuyện ‘‘Dại gì mà đổi”

Đề bài: Nghe và kể lại câu chuyện Dại gì mà đổi
Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài:
Ở một gia đình nọ, có một đứa trẻ vừa mới bốn tuổi nhưng rất nghịch ngợm. Có một lần, mẹ cậu ta nói sẽ đổi cậu ta đi, để lấy một đứa trẻ ngoan đưa về nuôi. Nghe vậy, cậu liền nói:
Đề bài: Nghe và kể lại câu chuyện Dại gì mà đổi

Đề bài: Nghe và kể lại câu chuyện Dại gì mà đổi

–    Mẹ sẽ chẳng bao giờ đổi được đâu!
Mẹ cậu ngạc nhiên hỏi;
–    Vì sao thế?
Cậu bé trả lời ngay:

—    Vì chẳng ai dại gì mà đổi một đứa con ngoan lấy một đứa con nghịch ngợm như con đâu, mẹ ạ.

ĐỀ BÀI

Nghe và kể lại câu chuyện “Dại gì mà đổi”.

BÀI THAM KHẢO

DẠI GÌ MÀ ĐỔI

Ở một gia đình nọ, có một đứa trẻ vừa mới bốn tuổi nhưng rất nghịch ngợm. Có một lần, mẹ cậu ta nói sẽ đổi cậu ta đi, để lấy một đứa trẻ ngoan đưa về nuôi. Nghe vậy, cậu liền nói:

–       Mẹ sẽ chẳng bao giờ đổi được đâu!

Mẹ cậu ngạc nhiên hỏi;

–      Vì sao thế?

Cậu bé trả lời ngay:

–       Vì chẳng ai dại gì mà đổi một đứa con ngoan lấy một đứa con nghịch ngợm như con đâu, mẹ ạ.

Ở một gia đình nọ, có một đứa trẻ vừa mới bốn tuổi nhưng rất nghịch ngợm. Có một lần, mẹ cậu ta nói sẽ đổi cậu ta đi, để lấy một đứa trẻ ngoan về nuôi. Nghe vậy, cậu liền nói:

– Mẹ sẽ chẳng bao giờ đổi được đâu!

Mẹ cậu ngạc nhiên hỏi:

– Vì sao thế?

Cậu bé trả lời ngay:

– Vì chẳng ai dại gì mà đổi một đứa con ngoan lấy một đứa con nghịch ngợm như con đâu, mẹ ạ.

Bài làm 2

Có một cậu bé mới có bốn tuổi mà đã nổi tiếng nghịch ngợm bướng bỉnh. Một hôm, mẹ cậu dọa sẽ đem cậu đổi cho nhà khác để là đứa trẻ ngoan hiền về nuôi. Cậu liền nói với mẹ:

– Mẹ sẽ chẳng đổi được con đâu!

– Vì sao vậy?

Cậu bé liền trả lời mẹ:

– Bởi người ta không dại gì đổi đứa con ngoan mà lấy mẹ con nghịch ngợm về nuôi đâu mẹ ạ!

 

Thảo luận cho bài: Nghe và kể lại câu chuyện ‘‘Dại gì mà đổi”