Nghe và kể lại câu chuyện “Chàng trai làng Phù ủng”

Nghe và kể lại câu chuyện Chàng trai làng Phù ủng
Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài:
Chuyện xảy ra ở thời nhà Trần vào một buổi sáng. Có một chàng trai làng Phù ủng ngồi giữa nắng, bên vệ đường mải mê đan sọt. Lúc ấy, có đoàn quân của Trần Hưng Đạo đi qua làng. Đoàn quân đông đúc võng xe chật đường loa thét inh ỏi, vậy mà chàng trai vẫn mải miết đan sọt không hề hay biết gì cả. Quân dẹp đường cứ tưởng chàng là một kẻ ngang bướng, muôn cản đường, bèn lấy giáo đâm vào đùi chàng trai. Máu chảy ra lênh láng, chàng trai vẫn cắm cúi đan sọt, không ngẩng mặt lên. Lúc ấy, kiệu của Trần Hưng Đạo vừa tới. Như sực tỉnh, chàng vội đứng dấy vái chào. Hưng Đạo hỏi:
–    Đùi bị đâm chảy máu thế mà ngươi không biết sao?
Nghe và kể lại câu chuyện Chàng trai làng Phù ủng

Nghe và kể lại câu chuyện Chàng trai làng Phù ủng

–    Tôi đang mải nghĩ về mấy câu trong “Binh thư” nên không hay, xin Đại vương xá cho.
Trần Hưng Đạo hỏi tiếp đến phép dùng binh, chàng trai trả lời thông suốt cả. Ông cảm mến chàng trai thôn dã này mà đưa về kinh đô. Về sau, Phạm Ngũ Lão trở thành một vị tướng tài dưới trướng Trần Hưng Đạo và lập được nhiều công lao.

Thảo luận cho bài: Nghe và kể lại câu chuyện “Chàng trai làng Phù ủng”