Unit 4: My neighbourhood-Communication

Unit 4: My neighbourhood-Communication

Unit 5: Natural Wonders of The World-Getting Started

Extra vocabulary

First                     After that

Then                    Finally

1. Nick is listening to an audio guide to Hoi An. Listen and fill in the gaps.

 

Welcome to Hoi An! Hoi An is famous for its (1)_______ buildings, shops, pagodas and houses. They’re older than in other cities in Viet Nam. The streets are very narrow so it is more (2)___________ to walk there. OK. Let’s start our tour! First, go to Quan Cong Temple. To get there, walk (3)___________ for 5 minutes. The temple is on your left. (4)_____go to the Museum of Sa Huynh Culture. Take the second (5)______ . Turn right and it’s on your (6)_____. Then, have lunch at Cafe 96. Its ‘cao lau’ and ‘banh vac’ are very good. Turn left and take the (7)________ turning on your right. Finally, go to Hoa Nhap Workshop to buy presents for your friends.Turn left, then turn right.The workshop is (8)_______ Tan Ky House.

Hướng dẫn:

Nick đang nghe một bài nghe hướng dẫn đến Hội An. Nghe và điển vào chỗ trông.

Các em mở CD lên, lần nghe đầu tiên, các em chỉ tập trung vào nghe. Nghe lại lần thứ hai, các em có thể ghi chú vào khoảng trống những từ mà mình vừa nghe được, cho đến hết đoạn, nghe lại lần 3 để kiểm tra xem những từ mình ghi vào chỗ trống đã đúng chưa, nếu chưa thì sửa lại cho đúng với từ đã được nghe.

(1) historic    (2) convenient         (3) straight      (4) second

(5)left            (6) right     (7) second     (8) next to

Chào mừng đến Hội An! Hội An nổi tiếng về những tòa nhà, cửa hàng, chùa, và những ngôi nhà cổ. Chúng cũ hơn những thành phố khác ở Việt Nam. Đường phố thì rất hẹp vì thế nó tiện hơn để di bộ ở đây. Được rồi. Chúng ta hãy bắt đầu chuyến đi! Đầu tiên, đi đến Đền Quan Cong. Đẽ đến đó, đi thẳng khoảng 5 phút. Đền nằm bên trái. Sau đó đi đến Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh. Rẽ trái ở ngã tư thứ hai. Rẽ phải và nó nằm bên phải. Sau đó ăn trưa ở Café 96. Món “cao lầu” và “bánh vạc” ở đó rất ngon. Rẽ trái và rồi rẽ phải ở chỗ rẽ thứ hai. Cuối cùng đi đến xưởng Hòa Nhập để mua quà cho bạn bè. Rẽ trái, rồi rẽ phải. Xưởng ở kế bên Nhà Tân Kỳ.

2. Choose one of the cities below. Create an audio guide for your city.

Remember to:

  • include some comparisons with other cities;
  • give directions to different places; and
  • link your instructions using first, then, after that and finally.
Unit 4: My neighbourhood-Communication

Unit 4: My neighbourhood-Communication

Hướng dẫn:

Chọn một trong những thành phố bên dưới. Viết một bài hướng dẫn cho thành phố của em.

Hãy nhớ:

–   bao gồm vài so sánh với những thành phố khác,

–   hướng dẫn đến các địa điếm khác nhau,

–   liên kết những hướng dẫn, sử dụng “first”, “then”, “after that” và “finally”.

Thành phố Hồ Chí Minh: Thông tin về thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh: Thành phố lớn nhất miền Nam Việt Nam; thành phố lịch sử, những con đường nhộn nhịp với nhiều xe máy, nhiều nơi nổi tiếng, nhà hàng nổi tiếng.

Luân Đôn: Thông tin về thành phố

Luân Đôn: Thành phố thủ đô của Anh; trên bờ sông Thames; thành phố lịch sử; những tòa nhà cổ và công viên đẹp

3. Present your guide to your class.

Trình bày hướng dẫn của em trước lớp.

Thảo luận cho bài: Unit 4: My neighbourhood-Communication