Tuần 31: Thêm trạng ngữ cho câu

TUẦN 31: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

TIẾT 1: THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU

Câu 1: Tìm trạng ngữ trong cả câu sau (SGK TV4 tập 2 trang 126)

Gợi ý: Em xác định trạng ngữ của các câu đã cho như sau:

a. Ngày xưa,  Rùa có một cái mai láng bóng.

TN

b. Trong vườn, muôn loài hoa đua nở

TN

c. Từ tờ mờ sáng, cô Thảo đã dậy sớm đi về làng. Làng cô ở

TN                 cách làng Mĩ Lí mười lăm cây số. Vì vậy, mỗi

năm cô chỉ về làng chừng hai ba lượt.

Câu 2: Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu về một lần em đi chơi xa, trong đó có ít nhất một câu dùng trạng ngữ.

Gợi ý: Em có thể viết một đoạn văn như sau:

“Nhìn phía trước, con đường nhựa bé tí tẹo, vắt lượn lên xuống trông như một nét chì đen kẻ ngoằn ngoèo trên một tấm bản đồ. Bây giờ, em mới .thực sự hiểu được khái niệm “đồi núi” mà trước đây trong giờ luyện từ và câu cô đã giải thích. Trên các ngọn núi cao, những dải mây trắng vắt ngang như một tấm lụa mềm, nổi bật trên màu xanh thẫm của lá rừng”.

Thảo luận cho bài: Tuần 31: Thêm trạng ngữ cho câu