Chính tả Vương Quốc vắng nụ cười

TUẦN 32: CHÍNH TẢ

VƯƠNG QUỐC VẮNG NỤ CƯỜI 

Câu 1: Nghe – viết bài “Vương quốc vắng nụ cười” (từ đầu đến “trên những mái nhà”)

Gợi ý: Em viết bạn đọc và ngược lại, rồi tự kiểm tra cho nhau, sửa chữa những chữ viết sai.

Câu 2:Tìm những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh các mẩu chuyện đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 133-134).

Gợi ý: Em tìm và điền vào các chỗ trống các chữ sau:

a) Các chữ bắt đầu bằng S hoặc X:

CHÚC MỪNG NĂM MỚI SAU MỘT… THẾ KỈ

“Ngày 4-1-1889…….. vì sao……. năm sau…….. sở………… gắng sức…….. xin lỗi…….. vì sự…….. ”

b) Những chữ bị bỏ trống trong mẩu chuyện chứa o hoặc ô:

NGƯỜI KHÔNG BIẾT CƯỜI

“.. nói chuyện………. dí dỏm…….. hóm hỉnh…….. công chúng …………. nói chuyện ……….. nổi tiếng”.

Thảo luận cho bài: Chính tả Vương Quốc vắng nụ cười