Soạn bài Vương quốc vắng nụ cười

TUẦN 32: TẬP ĐỌC VƯƠNG QUỐC VẮNG NỤ CƯỜI A. KĨ NĂNG ĐỌC: Bài văn là một câu chuyện kể, vì vậy phải đọc chậm rãi, rõ ràng, ngừng nghỉ đúng các dấu câu có trong bài. Phần cuối...

Chính tả Vương Quốc vắng nụ cười

TUẦN 32: CHÍNH TẢ VƯƠNG QUỐC VẮNG NỤ CƯỜI  Câu 1: Nghe – viết bài “Vương quốc vắng nụ cười” (từ đầu đến “trên những mái nhà”) Gợi ý: Em viết bạn đọc và ngược lại, rồi tự kiểm...

Tuần 31: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu

TUẦN 31: LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT 2: THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ NƠI CHỐN CHO CÂU Câu 1: Tìm trạng ngữ trong các câu đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 129), cho biết chúng bổ sung ý nghĩa...

Kể chuyện Khát vọng sống

TUẦN 32: KỂ CHUYỆN KHÁT VỌNG SỐNG Đề bài: Dựa vào các tranh minh họa (SGK trang 136) hãy kể lại từng đoạn câu chuyện em đã được nghe cô giáo kể. Hướng dẫn làm bài 1. Đoạn 1:...

Tuần 32: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu

TUẦN 32: LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT 1: THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ THỜI GIAN CHO CÂU Câu 1: Tìm trạng ngữ chỉ thời gian trong các câu đã cho ở các đoạn văn (SGK TV4 tập 2 trang 135)...

Tuần 33: Vương Quốc vắng nụ cười (tiếp theo)

TUẦN 33: VƯƠNG QUỐC VẮNG NỤ CƯỜI A. KĨ NĂNG ĐỌC: Bài văn là phần tiếp theo của một câu chuyện vì thế giọng đọc phải rõ ràng, thong thả như người đang kể chuyện. Phần cuối có nhiều...

Chính tả Ngắm trăng – Không đề

TUẦN 33: CHÍNH TẢ NGẮM TRĂNG – KHÔNG ĐỀ   Câu 1: Nhớ viết bài “Ngắm trăng”, “Không đề”. Gợi ý: Đọc thuộc hai bài thơ, nhớ và viết lại vài lần, đối chiếu với văn bản, sửa những...

Tuần 33: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu

TUẦN 33: LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT 2: THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ MỤC ĐÍCH CHO CÂU Câu 1: Tìm trạng ngữ chỉ mục đích trong các câu sau (SGK TV4 tập 2 trang 150). Gợi ý: Em xác định...

Soạn bài Con chim Chiền Chiện

TUẦN 33: TẬP ĐỌC SOẠN BÀI CON CHIM CHIỀN CHIỆN A. KĨ NĂNG ĐỌC Bài thơ được viết theo thể 4 chữ mang âm điệu nhẹ nhàng, tươi vui. Mỗi dòng thơ là một nhịp, đều đặn, háo hức, phấn...