Tuần 23: Luyện từ và câu (Câu tục ngữ)

TUẦN 23: LUYỆN TẬP VÀ CÂU

Câu 1: Chọn nghĩa thích hợp với mỗi câu tục ngữ đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 52)

Gợi ý: Em chọn như sau:

Câu 2: Nêu một trường hợp có thể sử dụng một trong những câu tục ngữ nói trên.

Gợi ý: Em có thể nêu trường hợp sau:

a) Có một lần chị tôi dẫn tôi đi mua giày. Tôi rất thích đôi giày mà Hùng mang đi học chiều qua. Đó là đôi giày mođen mới. Chị tôi bảo: Nhìn nó đẹp và có vẻ xinh xắn đấy nhưng chất lượng thì như đồ hàng mã. Em hãy chọn loại hàng da thứ thiệt, tuy không bắt mắt lắm nhưng bền lắm em ạ! Em đã từng nghe nói “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” đó sao!

b) Chị tôi có một người bạn tên là Hương được bạn bè yêu thích, và quý mến lắm. Sau lần, chị Hương đến nhà tôi chơi về, mẹ kéo hai chị em tôi lại nói: “Lâu nay mẹ nghe đồn con Hương hiền dịu, nết na dễ thương vừa đẹp người vừa đẹp nết. Giờ mẹ mới biết.

Con bé đúng là: “Người thanh tiếng nói cũng thanh, Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu”.

Câu 3: Tìm các từ miêu tả mức độ cao của cái đẹp.

Gợi ý: Em thêm vào trước hoặc sau những tính từ chỉ về cái đẹp những từ chỉ mức độ “rất, quá, lắm, tuyệt vời, tuyệt mĩ, mê hồn, mê li…”

– Xinh quá, rất xinh, đẹp quá, đẹp lắm, đẹp tuyệt vời, đẹp tuyệt mĩ, đẹp tuyệt diệu, đẹp mê hồn, đẹp mê li, đẹp như tiên giáng trần…

Câu 4: Đặt câu với một số từ vừa tìm được ở trên.

Gợi ý:

– Phong cảnh ở đây đẹp tuyệt vời.

– Bức tranh thật tuyệt mĩ.

– Chị ấy đẹp như tiên giáng trần.

– Bà ấy rất đẹp lão.

Thảo luận cho bài: Tuần 23: Luyện từ và câu (Câu tục ngữ)