Tuần 20: Luyện tập về câu kể Ai làm gì?

TUẦN 20: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

TIẾT 1

Câu 1: Tìm các câu kể “ai làm gì?” trong đoạn văn sau:

Đêm trăng. Biển yên tĩnh. Tàu chúng tôi buông neo trong vùng biển Trường Sa.

Một số chiến sĩ thả câu. Một số khác quây quần trên boong sau, ca hát, thổi sáo. Bỗng có tiếng động mạnh. Cá heo gọi nhau quây đến quanh tàu như để chia vui.

Gợi ý: Đó là những câu:

  • Câu 1: Tàu chúng tôi buông neo trong vùng biển Trường Sa.
  • Câu 2: Một số chiến sĩ thả câu.
  • Câu 3: Một số khác quây quần trên boong sau, ca hát thổi sáo.
  • Câu 4: Cá heo gọi nhau quây đến quanh tàu như để chia vui.

 

 Câu 2: Xác định bộ phận chủ ngữ, vị ngữ trong các câu trên.

Gợi ý: Em xác định như sau:

– Tàu chúng tôi // buông neo trong vùng biển Trường Sa.

CN                                    VN

– Một số chiến sĩ // thả câu.

CN                  VN

– Một số khác / / quây quần trên boong sau, ca hát, thổi sáo.

CN                                VN

Câu 3: Viết một đoạn văn khoảng 5 câu kể về công việc trực nhật lớp của tổ em, trong đó có dùng kiểu câu “ai làm gì?”.

Gợi ý: Sáng nay, tổ em làm trực nhật lớp. Chúng em đến sớm hơn mọi ngày. Tổ em chia làm 3 nhóm. Nhóm một lau bảng, bàn ghế.

Nhóm hai quét lớp, nhóm ba quét sân. Chỉ hai mươi phút sau, chúng em đã hoàn thành xong công việc của mình.

Thảo luận cho bài: Tuần 20: Luyện tập về câu kể Ai làm gì?