Tuần 19: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật

TUẦN 19: TẬP LÀM VĂN

Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật.

1. Đọc bài văn “Cái nón”: xác định đoạn kết bài. Theo em, đó là kết bài theo cách nào?

a) * Đoạn kết bài trong bài văn “Cái nón” là đoạn:

“Má bảo: “Có của phải biết giữ gìn thì mới được lâu bền”. Vì vậy, mỗi khi đi đâu về, tôi đều mắc nón vào chiếc đinh đóng trên tường. Không khi nào tôi dùng nón để quạt vì quạt như thế, nón dễ méo vành”.

b) Đó là kiểu kết bài mở rộng: nêu lời căn dặn của mẹ và ý thức giữ gìn bảo vệ cái nón của người sử dụng.

Thảo luận cho bài: Tuần 19: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật