SoanBai123 – Giáo án điện tử – Soạn bài Online  »  Học Tốt Ngữ Văn Lớp 10   »   Tóm tắt Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy theo nhân vật Trọng Thủy

Tóm tắt Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy theo nhân vật Trọng Thủy

Rate this post

Tóm tắt Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy

Soạn bài vận nước

Đề bài: Tóm tắt lại Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy theo nhân vật Trọng Thủy

Bài làm 

Tóm tắt Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy

Tóm tắt Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy

Trọng Thủy là con trai Triệu Đà. Triệu Đà mấy lần cất quân sang đánh Âu Lạc đều bị thua, bèn lấy cớ hòa hiếu, đưa con trai mình sang cầu hôn Mị Châu, con gái An Dương Vương, để dò thám bí mật của kẻ thù. Khi lấy được lòng tin yêu của Mị Châu. Trọng Thủy lừa nàng để đánh tráo nỏ thần đem về nước cho vua cha. Lúc từ biệt, Trọng Thủy còn hỏi vợ, nếu có binh biến giữa hai nước thì phải làm sao. Mị Châu bảo sẽ rắc lông ngỗng để tìm nhau. Triệu Đà nhờ có nỏ thần, đã đánh bại quân An Dương Vương. Khi Mị Châu cùng cha chạy trốn ra Biển Đông, Trọng Thủy đã tìm dấu lông ngỗng để đuổi theo. Thấy xác Mị Châu trước biển, Trọng Thủy ôm về an tang. Lúc tắm, Trọng Thủy nhìn thấy bóng Mị Châu dưới giếng nước, bèn lao đầu xuống giếng rồi chết. Tương truyền, khi người đời sau lấy ngọc do máu của Mị Châu hóa thành, đem rửa vào nước giếng đó thì ngọc trở nên sáng đẹp vô cùng.

Tìm bài viết này:

  • tom tat truyen an duong vuong va mi chau trong thuy
  • tóm tắt lại bài truyện an dương vương và mị châu trọng thủy lớp 10
  • tom tat van ban truyen an duong vuong va mi chau trong thuy lop10
  • tom tat truyen an duong vuong va mi chau trong thuy theo loi nhan vat an duong vuong
  • tom tat bai an duong vuong va mi chau trong thuy
  • truyen an duong vuong va my chau trong thuy tom tat
  • tom tat an duong vuong va mi chau trong thuy theo nhat vat trong thuy
  • tóm tắc truyền thuyết An Dương Vương và trọng thuy my chau tu 30 den 45
  • tóm tắt An Dương Vương và Mị Châu - trọng thủy
  • tom tat chuyen an duong vuong va mi chau lop 10

Thảo luận cho bài: Tóm tắt Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy theo nhân vật Trọng Thủy