Soạn văn lớp 10 HK 1 & 2

Soạn văn lớp 10 HK 1 & 2

Phân tích sử thi Đăm Săn

ọc Tốt Ngữ Văn 10 tổng hợp bộ bài soạn văn học kì 1 và học kì 2. Bộ bài soạn này xuyên suốt quá trình học lớp 10 và sẽ giúp các bạn chuẩn bị bài tốt hơn trước khi lên lớp.

Hãy share cho những bạn khác nhé các bạn !!!

Tuần 1:

– Soạn bài tổng quan văn học Việt Nam

– Soạn bài hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Tuần 2:

– Soạn bài khái quát văn học dân gian Việt Nam

– Soạn bài hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ tiếp theo

– Soạn bài văn bản

Tuần 3:

– Soạn bài chiến thắng Mtao Mxây

– Soạn bài văn bản tiếp theo

Tuần 4:

– Soạn bài truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy

– Soạn bài lập dàn ý bài văn tự sự

Tuần 5:

– Soạn bài Uy-lít-xơ trở về

Tuần 6:

– Soạn bài Ra-ma buộc tội

– Soạn bài chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự

Tuần 7:

– Soạn bài Tấm Cám

– Soạn bài miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự

Tuần 8:

– Soạn bài tam đại con gà

– Soạn bài nhưng nó phải bằng hai mày

Tuần 9:

– Soạn bài ca dao thân than, yêu thương, tình nghĩa

– Soạn bài đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết

Tuần 10:

– Soạn bài ca dao hài hước

– Soạn bài lời tiễn dặn

– Soạn bài luyện tập viết đoạn văn tự sự

Tuần 11:

– Soạn bài ôn tập văn học dân gian Việt Nam

Tuần 12:

– Soạn bài khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

– Soạn bài phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

Tuần 13:

– Soạn bài tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão

– Soạn bài cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi

– Soạn bài tóm tắt văn bản tự sự

Tuần 14:

– Soạn bài Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm

– Soạn bài đọc Tiểu Thanh kí của Nguyễn Du

– Soạn bài phong cách ngôn ngữ sinh hoạt tiếp theo

Tuần 15:

– Soạn bài vận nước

– Soạn bài có bệnh bảo mọi người

– Soạn bài hứng trở về

– Soạn bài tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng

– Soạn bài thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ

Tuần 16:

– Soạn bài cảm xúc mùa thu

– Soạn bài trình bày một vấn đề

Tuần 17:

– Soạn bài lập kế hoạch cá nhân

– Soạn bài thơ Hai-cư của Ba-sô

– Soạn bài Lầu Hoàng Hạc của Thôi Hiệu

– Soạn bài nỗi oan của người phòng khuê của Vương Xương Linh

– Soạn bài khe chim kêu

Tuần 18:

– Soạn bài các hình thức, kết câu của văn bản thuyết minh

– Soạn bài lập dàn ý bài văn thuyết minh

 

———– NGHỈ TẾT ————

Soạn văn lớp 10 HK 1 & 2

Soạn văn lớp 10 HK 1 & 2

Tuần 19:

– Soạn bài Phú sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu

– Soạn bài Nhà nho vui cảnh nghèo

– Soạn bài Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh

Tuần 20:

– Soạn bài Thư dụ Vương Thông lần nữa

– Soạn bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Tuần 21:

– Soạn bài Đại cáo bình Ngô (Bình Ngô đại cáo)

– Soạn bài Nguyễn Trãi

– Soạn bài Hiền tài là nguyên khí quốc gia

– Soạn bài Phẩm bình nhân vật lịch sử

Tuần 22:

– Soạn bài Tựa “Trích diễm thi tập”

– Soạn bài Thái phó Tô Hiến Thành

Tuần 23:

– Soạn bài Thái sư Trần Thủ Độ

– Soạn bài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

– Soạn bài Luyện tập đọc – hiểu văn bản văn học

Tuần 24:

– Soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

– Soạn bài Luyện tập về liên kết trong văn bản

– Soạn bài Tóm tắt văn bản thuyết minh

Tuần 25:

– Soạn bài Hồi trống Cổ Thành

– Soạn bài Luận điểm trong bài văn nghị luận

Tuần 26:

– Soạn bài Tào Tháo uống rượu luận anh hùng

– Soạn bài Dế chọi

– Soạn bài Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Tuần 27:

– Soạn bài Nỗi sầu oán của người cung nữ

Tuần 28:

– Soạn bài Truyện Kiều của Nguyễn Du

– Soạn bài Luyện tập về từ Hán Việt

Tuần 29:

– Soạn bài Trao duyên

– Soạn bài Nỗi thương mình

– Soạn bài Thề nguyền

– Soạn bài Thực hành thao tác chứng minh, giải thích, quy nạp, diễn dịch

Tuần 30:

– Soạn bài Chí khí anh hùng

– Soạn bài Nguyễn Du

– Soạn bài Ngọc Hoa đối mặt với bạo chúa

– Soạn bài Thực hành viết các đoạn văn chứng minh, giải thích, quy nạp, diễn dịch

Tuần 31:

– Soạn bài Khái quát lịch sử tiếng Việt

– Soạn bài Luyện tập trình bày một vấn đề

Tuần 32:

– Soạn bài Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt

Tuần 33:

– Soạn bài Tổng kết lịch sử văn học Việt Nam thời trung đại

– Soạn bài Văn bản quảng cáo

– Soạn bài Ôn tập vê Làm văn

Tuần 34:

– Soạn bài Ôn tập tiếng Việt

– Soạn bài Viết văn bản báo cáo

 

———- NGHỈ HÈ ———-

Thảo luận cho bài: Soạn văn lớp 10 HK 1 & 2