Thế giới động vật đa dạng phong phú

Thế giới động vật đa dạng phong phú

A – CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Câu 1. Hãy kể tên những động vật thường gặp ớ địa phương em ? Chúng có đa dạng, phong phú không ?

Hướng dẫn 

Các em hãy kê tên các động vật theo 3 môi trường sống khác nhau. Ví dụ, ớ dtrới nước thường có các loài như : trừng roi, thủy tức, rươi, đỉa, tôm, cua, cà niềng, cà cuống, ốc, trai, cá chép, cá mè, cá trê, cá quà, cá rô, cá giếc, ếch, nhái, chẫu chàng, ba ba, rùa, rắn nước, rái cá, hải li… ; ứ trên cạn thường có các loài như : cào cào, châu chấu, cánh cam, ve sầu, ốc sên, cóc, nhái, ếch, thằn làn, thạch sùng, rắn ráo, rán hổ mang, rắn cạp nong, rắn lục ; chim, gà, ngan, vịt, ngỗng, trâu, bò, lợn, chó, chuột, thỏ, mèo…, ở trên không có quạ, tìiẻu hâu, cò, vạc, bồ câu, cá, chim sẻ, chim sâu… Nói chung, các loài động vật ớ mỗi địa phương dều da dạng phong phú cá về số lượng loài, phương thức sống và môi trường sống.

Thế giới động vật đa dạng phong phú

Thế giới động vật đa dạng phong phú

Câu 2. Chúng ta phải làm gì đế thế giới động vật mãi mãi đa dạng, phong phú ?

Hướng dẫn

Để thế giới động vật mãi mãi đa dạng, phong phú, chúng ta phải luôn luôn có ý thức bảo vệ dộng vật, chăm sóc và nuôi dưỡng những động vật có ích. Trong quá trình học tập, lao động, chúng ta phái chú ý bào vệ môi trường, trước hết là giữ cho môi trường xanh sạch dẹp (không gây ô nhiễm, không có hành động làm tổn hại mòi trường…), tạo điều kiện cho dộng vật sinh sống và phát triển. 

Thảo luận cho bài: Thế giới động vật đa dạng phong phú