Tế Bào

Tế Bào (Sinh học lớp 8)

Bộ Xương

1. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh 1

Quan sát hình 3 – 1, hãy trình bày cấu tạo một tế bào điển hình.

Trả lời:

Một tế bào điển hình gồm:

– Màng sinh chất:

– Chất tế bào: + Ti thể

+ Ribôxôm, lưới nội chất, bộ máy Gôngi + Trung thể

– Nhân: + Nhiễm sắc thể

+ Nhân con

Tế Bào (Sinh học lớp 8)

Tế Bào (Sinh học lớp 8)

2. Lệnh 2

Hãy giải thích mối quan hộ thống nhất về chức năng giữa màng sinh chất, chất tế bào và nhân tế bào.

Trả lời:

* Màng sinh chất Giúp tế bào trao đổi chất với môi trường trong (nước mô):

– Lấy các chất cần thiết: 02, chất dinh dưỡng…

– Thải các chất bài tiết: C02, urê…

* Chất tế bào: thông qua các bào quan thực hiện các chức năng như:

– Thực hiện các hoạt động sống

– Cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống.

– Tổng hợp và vận chuyển các chất tới nơi cần.

– Giúp tế bào phân chia.

* Nhân: Điều khiển mọi hoạt động sống do:

– Chứa thông tin quy định mọi cấu trúc prôtêin và hoạt động của tế bào.

– Tổng hợp rARN – nguyên liệu hình thành nên ribôxôm.

3. Lệnh mục IV

Qua hình 3 – 2, em hãy cho biết chức năng của tế bào trong cơ thể là gì?

Trả lời:

Chức năng của tế bào là thực hiện trao đổi chất và năng lượng, cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động của cơ thể sống.

Tế bào diễn ra sự phân chia, hoạt động này giúp cho cơ thể lớn lên, tới giai đoạn trưởng thành có thể tham gia vào các hoạt động sinh sản.

Như vậy, mọi hoạt động sống của cơ thể là tổng hợp các hoạt động sống của tế bào.

Chức năng của tế bào được thể hiện qua sơ đồ sau:

chuc nang cua te bao

II. GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

Giải bài tập 1. Hãy sắp xếp các bào quan tương ứng với các chức năng bằng cách ghép chữ (a, b, c…) với số (1, 2,3…) vào ô vuông ở bảng 3 -2 sao cho phù hợp.

Trả lời: 1 – c, 2 – a, 3 – b, 5 – d.

Giải bài tập 2. Hãy chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.

Trả lời:

Các bộ phận trong tế bào được cấu tạo và chức năng khác nhau, có sự phối hợp thống nhất với nhau để thực hiện chức năng sống. Sự thực hiện đó nhờ cơ chế thần kinh và thể dịch:

Màng sinh chất giúp tế bào thực hiện trao đổi chất với môi trường trong tế bào:

– Lấy các chất cần thiết như 02, chất dinh dưỡng cung cấp cho tế bào. 

– Thải các chất bài tiết như C02, urê… ra khỏi tế bào.

Thực hiện các hoạt động sống của tế bào như:

Chất tế bào có vai trò thực hiện các hoạt động sống như:

– Tạo năng lượng để cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống.

– Tổng hợp prôtêin và vận chuyển các chất tới nơi tế bào cần.

– Thu nhận, hoàn thiện và phân phối sản phẩm.

– Giúp tế bào phân chia.

Nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

Thảo luận cho bài: Tế Bào