Soạn bài hợp đồng

Soạn bài hợp đồng

Soạn bài luyện tập viết biên bản

1. Đọc hợp đồng mua bán sách giáo khoa ở phần I và rút ra các nhận xét:

 • Tại sao cần phải có hợp đồng.
 • Hợp đồng ghi lại những nội dung chủ yếu gì.
 • Những yêu cầu về nội dung và hình thức của một bản hợp đồng.
 • Từ kết quả nhận xét ở bước 1, HS liên hệ thực tế để kể và nêu ra mục đích, nội dung cơ bản của một số hợp đồng thông dụng trong đời sống.
Soạn bài hợp đồng

Soạn bài hợp đồng

2. Cách làm hợp đồng.

 • Dựa trên bản hợp đồng ở phần I trong SGK và các hợp đồng thông dụng được chúng ta có thể thấy:
  • Bản hợp đồng gồm những nội dung nào? Chúng được sắp xếp ra sao?
  • Các thức trình bày nội dung như thế nào?
  • Cách dùng từ ngữ và viết câu trong hợp đồng có gì đặc biệt?
 • Rút ra kết luận chung về cách làm hợp đồng qua các mục ở phần ghi nhớ trong SGK.

Thảo luận cho bài: Soạn bài hợp đồng