Soạn bài Ga-Vrốt ngoài chiến lũy

TUẦN 26: TẬP ĐỌC

SOẠN BÀI GA-VRỐT NGOÀI CHIẾN LŨY

A. KĨ NĂNG ĐỌC

Bài văn là một câu chuyện kể về hành động dũng cảm của bạn nhỏ Ga-vrốt ở ngoài chiến lũy, dùng cảm tiếp đạn cho nghĩa quân dưới làn mưa đạn của kẻ thù. Giọng đọc phải rõ ràng, lưu loát. Các đoạn đối thoại cần thay đổi ngữ điệu cho phù hợp với tính cách của các nhân vật. Ngừng nghỉ đúng chỗ có các dấu câu.

B. TÌM HIỂU BÀI

Câu 1. Ga-vrốt ra ngoài chiến lũy để làm gì?

Gợi ý: Nghe Ăng-giôn-ra nói nghĩa quân sắp hết đạn nên Ga-vrốt ra ngoài chiến lũy để tiếp tế đạn cho nghĩa quân.

Câu 2. Những chi tiết nào thể hiện lòng dũng cảm của Ga-vrốt?

Gợi ý: Đó là những chi tiết:

– Thấp thoáng ngoài đường phố dưới làn mưa đạn.

– Lấy một cái giỏ đựng chai dốc vào chiếc giỏ những chiếc bao đầy đạn.

– Nằm xuống rồi lại đứng thẳng lên, phốc ra, tới, lui dốc cạn các bao đạn và châ’t đầy giỏ, chơi trò ú tim với cái chết.

Câu 3. Vì sao tác giả nói Ga-vrốt là một thiên thần?

Gợi ý:

Là vì: Ga-vrốt không sợ nguy hiểm, không sợ chết lúc ẩn lúc hiện dưới làn mưa đạn của kẻ thù quyết nhặt thật nhiều đạn tiếp tế cho nghĩa quân tiêu diệt quân thù. Hình ảnh của Ga-vrốt là một hình ảnh tuyệt đẹp trên chiến trường nên tác giả gọi em là một thiên thần.

Câu 4. Nêu cảm nghĩ của em về Ga-vrốt

Gợi ý: Em rất cảm phục về hành động dũng cảm của Ga-vrốt. Cậu xứng đáng là một tấm gương sáng về tinh thần gan dạ, dũng cảm sẵn sàng hi sinh vì nước vì dân.

Thảo luận cho bài: Soạn bài Ga-Vrốt ngoài chiến lũy