Soạn bài Dù sao trái đất vẫn quay

TUẦN 27: TẬP ĐỌC

SOẠN BÀI DÙ SAO TRÁI ĐẤT VẪN QUAY

A. KĨ NĂNG ĐỌC:

Bài văn là một câu chuyện kể, vì vậy cần đọc chậm rãi rõ ràng, ngừng nghỉ đúng các dấu câu có trong bài. Chú ý phát âm tên các nhân vật đúng, chuẩn xác: Ga-li-lê, Cô-péc-ních. Nhấn giọng ở những từ ngữ ca ngợi dũng khí bảo vệ chân lí của các nhà khoa học.

B. TÌM HIỂU BÀI:

Câu 1. Ý kiến của Cô-péc-ních có điểm gì khác ý kiến chung lúc bấy giờ.

Gợi ý: Lúc bấy giờ người ta cứ nghĩ rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, đứng yên một chỗ, còn mặt trời, mặt trăng và các vì sao phải quay xung quanh trái đất. Cô-péc-ních đã bác bỏ sai lầm đó. Theo ý kiến của Cô-péc-ních trái đất mới là một hành tinh quay xung quanh mặt trời.

Câu 2. Ga-li-lê viết sách nhằm mục đích gì? Vì sao tòa án lúc bấy giờ xử phạt ông?

Gợi ý: Ga-li-lê viết sách nhằm mục đích ủng hộ tư tưởng khoa học của Cô-péc-ních. Tòa án lúc ấy xử phạt ông là vì chính quyển sách ấy đã chống lại quan điểm của Giáo hội, và quy cho ông cái tội nói ngược với những lời phán bảo của Chúa trời.

Câu 3. Lòng dũng cảm củạ Cô-péc-ních và Ga-li-lê thể hiện ở chỗ nào?

Gợi ý: Thể hiện ở chỗ: Dám nói ngược lại với lời phán bảo của Chúa trời, quyết bảo vệ chân lí khoa học mặc dù họ biết sẽ nguy hại đến tính mạng của mình.

Đại ý: Ca ngợi những nhà khoa học chân chính đã dũng cảm bảo vệ chân lí khoa học cho dù họ có thể bị nguy hại đến tính mạng.

Thảo luận cho bài: Soạn bài Dù sao trái đất vẫn quay