Soạn bài Ăng-co Vát

TUẦN 30: TẬP LÀM VĂN

ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN

     Em cùng mẹ đến chơi nhà họ hàng ở tỉnh khác và ở lại đó vài ngày. Mẹ em bảo: “Con hãy giúp mẹ điền vào phiếu khai báo tạm trú”. Em hãy làm giúp mẹ theo mẫu đã cho.

Địa chỉ:                                        Họ và tên chủ hộ

Khu phố 5 phường An Lạc           Lê Thanh Nhàn

quận Thanh Khê – Đà Nẵng         11A Phường An Lạc

quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Điểm khai báo tạm trú, tạm vắng số….

phường An Lạc quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng.

PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ, TẠM VẮNG

1. Họ và tên: Lê Thị Hồng

2. Sinh ngày: 27-3-1959

3. Nghề nghiệp và nơi làm việc: Cán bộ giảng dạy Trường Cao đẳng Sư phạm Bến Tre.

4. CMND số: 180000754

5. Tạm trú, tạm vắng từ ngày 1-6 đến 7-6-2005.

6.  đâu đến hoặc đi đâu: từ tỉnh Bến Tre đến

7. Lí do: Thăm gia đình anh chị ruột.

8. Quan hệ với chủ hộ: Em gái của chủ hộ.

9. Trẻ em dưới 15 tuổi đi theo: Cháu Trần Lê 9 tuổi học sinh lớp 4, trường TH thị xã Bến Tre.

10. Ngày 1 tháng 6 năm 2005.

Cán bộ đăng kí                                                  Chủ hộ

(Kí, ghi rõ họ tên)                                  (Hoặc người trình báo)

Lê Thanh Nhàn

Thảo luận cho bài: Soạn bài Ăng-co Vát