Ôn Tập Cuối Năm Môn Tiếng Việt Lớp 4

TIẾT 35: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 4 CUỐI HỌC KÌ II

BÀI LUYỆN TẬP

A. Đọc thầm bài: Gu-li-vơ ở xứ sở tí hon (trang 167 – 168).

B. Dựa vào nội dung bài đọc, chọn ý trả lời đúng

Câu 1. Nhân vật chính trong đoạn trích là gì?

Gợi ý: Chọn (b): Gu-li-vơ

Câu 2. Có những nước tí hon nào trong đoạn trích này?

Gợi ý: Chọn (c): Li-li-pút, Bli-phút

Câu 3. Nước nào định đem quân xâm lược nước láng giềng?

Gợi ý: Chọn (b): Bli-phút

Câu 4. Vì sao trông thấy Gu-li-vơ, quân địch phát khiếp?

Gợi ý: Chọn (b): vì trông thấy Gu-li-vơ quá to lớn

Câu 5. Vì sao Gu-li-vơ khuyên vua nước Li-li-pút từ bỏ ý định biến nước Bli-phút thành một tỉnh của Li-li-pút?

Gợi ý: Chọn (a): Vì Gu-li-vơ ghét chiến tranh xâm lược, yêu hòa bình.

Câu 6. Nghĩa của chữ “Hòa” trong “Hòa ước” giống nghĩa của chữ “Hòa” nào đã cho.

Gợi ý: Chọn (c): Hòa bình

Câu 7. Câu “Nhà vua lệnh cho tôi đánh tan hạm đội địch” là loại câu gì?

Gợi ý: Chọn (a): Câu kể

Câu 8. Trong câu “Quân trên tàu trông thấy tôi, phát khiếp”, bộ phận nào là chủ ngữ.

Gợi ý: Chọn (b): Quân trên tàu

Thảo luận cho bài: Ôn Tập Cuối Năm Môn Tiếng Việt Lớp 4