Nhiệm vụ của sinh học

Nhiệm vụ của sinh học

Nhiệm vụ cơ thể sống

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

Bảng dưới đây ghi tên một số sinh vật khác nhau. Hãy điền vào các cột trống một vài thông tin về chúng mà em biết:

– Hãy tiếp nối bảng trên với một số cây và con vật khác.

– Ta có thể rút ra nhận xét gì về sự đa dạng của thế giới sinh vật và vai trò của chúng đối với đời sống con người?

Giải 

– Sinh vật trong tự nhiên rất phong phú và đa dạng. Chúng sống ở nhiều môi trường khác nhau, có quan hệ mật thiết với nhau và với con người.

II. GIẢI ĐÁP CÂU HỎI CUỐI BÀI

Giải bài tập 1 SGK trang 9: Kể tên một số sinh vật sống trên cạn, dưới nước và ở cơ thể người.

Giải

– Cạn: chó, mèo, cây gỗ…

– Nước: bèo, rong, cả…

– Con người: nấm, vi khuẩn, virut. 

Nhiệm vụ của sinh học

Nhiệm vụ của sinh học

Giải bài tập 2 SGK trang 9: Nhiệm vụ của Thực vật học là gì?

Trả lời

Thực vật học có nhiệm vụ:

– Nghiên cứu tổ chức cơ thể cùng các đặc điểm hình thái, cấu tạo, các hoạt động sống của thực vật.

– Nghiên cứu sự đa dạng của thực vật và sự phát triển của chúng qua các nhóm thực vật khác nhau.

– Tìm hiểu vai trò của thực vật trong thiên nhiên và trong đời sống con người. Trên cơ sở đó tìm cách sử dụng hợp lí, bảo vệ, phát triển và cải tạo chúng.

Như vậy, nghiên cứu hình thái, cấu tạo, đời sống cũng như sự đa dạng của sinh vật nói chung và của thực vật nói riêng để sử dụng hợp lí, phát triển và bảo vệ chúng phục vụ đời sống con người là nhiệm vụ của Sinh học cũng như Thực vật học

Giải bài tập 3 SGK trang 9: Hãy nêu tên 3 sinh vật có ích và 3 sinh vật có hại cho người theo bảng dưới đây:

Thảo luận cho bài: Nhiệm vụ của sinh học