Nguồn gốc cây trồng

Nguồn gốc cây trồng

Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Cây trồng bắt nguồn từ cây dại. Tuỳ theo mục đích sử dụng mà từ một loài cây dại ban đầu con ngườỉ đã tạo ra được nhiều thứ cây trồng khác xa và tốt hơn hẳn tổ tiên hoang dại của chúng.

Nhờ khả năng cải tạo thực vật của con người, ngày nay đã có rất nhiều thứ cây trồng khác nhau.

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 6 trang 145

Câu 1. Tại sao lại có cây trồng ? Nguồn gốc của nó từ đâu ?

Trả lời:

–   Từ thời xa xưa. con người chưa biết trồng cây mà chỉ thu nhặt quả, hạt, củ của cây cối mọc dại trong rừng làm thức ăn. Về sau do nhu cầu sống, người ta phải giữ lại giống của những cây này để gieo trồng cho mùa sau nên mới có cây trồng.

Nguồn gốc cây trồng

Nguồn gốc cây trồng

Câu 2. Cây trổng khác cây dại như thế nào ? Do đâu có sự khác nhau đó ? Cho một vài ví dụ cụ thể.

Trả lời:

Những điểm khác nhau giữa cây trồng và cây dại là : cây trồng có nhiều dạng khác nhau và khác với cây dại (là tổ tiên của chúng). Cây trồng có các tính chất khác hắn và phẩm chất tốt hơn hẳn tổ tiên hoang dại của chúng.

Do con người dùng những biện pháp khác nhau như lai giống… Con người chăm sóc cây, tạo những điều kiện thuận lợi (nước, phân…) cho cây trồng phát triển.

Câu 3. Hãy kể tên một số cây ăn quả đã được cải tạo cho phấm chất tốt.

Trả lời: Một số cây ăn quả đã được cải tạo cho phẩm chất tốt: táo, lê, cam, bưởi, vải. nhãn, nho, xoài, dưa hấu…

***** CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT ! *****

Thảo luận cho bài: Nguồn gốc cây trồng