Kể chuyện Bác đánh cá và gã hung thần

TUẦN 19: KỂ CHUYỆN

BÁC ĐÁNH CÁ VÀ GÃ HUNG THẦN

Câu 1. Dựa theo lời kể của các cô giáo (thầy giáo), hãy thuyết minh cho nội dung mỗi bức tranh đã vẽ (SGK trang 8).

Gợi ý: Nội dung các bức tranh:

  • Bức tranh 1: Mẻ lưới cuối cùng trong ngày của bác đánh cá có một chiếc bình bằng đồng, to.
  • Bức tranh 2: Bác đánh cá rất mừng khi cầm cái bình. Bác nghĩ đem chợ bán cũng được khôi tiền.
  • Bức tranh 3: Bác cạy nắp bình thì bỗng nhiên có một cột khói đen tuôn ra cao ngất từng mây. Rồi tụ lại hiện nguyên hình một con quỷ.
  • Bức tranh 4: Con quỷ nói bác đánh cá đã đến ngày tận số.
  • Bức tranh 5: Con quỷ mắc lừa bác đánh cá, biến thành làn khói chui vào bình và bị bác đánh cá nút chặt nắp bình lại.

Câu 2. Kể lại câu chuyện, nêu ý nghĩa về câu chuyện.

Gợi ý: Kể lại toàn bộ câu chuyện:

1. Ngày xưa có một bác nông dân đánh cá tuổi đã cao. Một hôm bác ra biển quăng lưới. Suốt cả ngày không có lấy một con cá nhỏ. Trước lúc ra về, bác quăng thử mẻ lưới cuối cùng. May mắn, bác kéo lên được một cái bình bằng đồng, miệng gắn chì kín mít.

2. Bác mừng lắm nghĩ bụng “Cái bình này đem chợ bán cũng được khối tiền”. Bác bèn cạy nắp bình xem bên trong đựng cái gì mà nặng thế.

3. Nắp bình vừa bật ra thì một làn khói đen kịt tuôn ra bay thẳng lên trời rồi tụ lại hiện nguyên hình một con quỷ dữ. Hắn nhìn ông lão và nói:

– Nhà ngươi đã đến ngày tận sô’. Bác đánh cá mắng lại con quỷ:

– Ta cứu ngươi mà ngươi đòi giết ta ư?

Con quỷ nói:

– Ta là một hung thần. Vì phạm tội, bị trời phạt nhốt vào cái bình này. Ta thề rằng, người nào giải thoát cho ta, ta sẽ cho người đó giàu có sung sướng. Nhưng chờ mãi không ai giải cứu cả. Bực mình, ta đổi lại lời nguyền; “Kẻ nào cứu ta, kẻ đó sẽ phải chết”. Vậy nên ngươi phải chết.

4. Nghe con quỷ nói năng láo xược như vậy, bác nhanh trí bảo:

– Thôi được, chết cũng chẳng đáng sợ. Nhưng trước lúc ta chết, ta muốn biết một điều. Ngươi to lớn như thế thì làm sao chui tọt được vào cái bình nhỏ bé này?

– Được, để ta làm cho ngươi xem!

5. Nói rồi, con quỷ rùng mình biến thành cột khói đen dần dần chui tuột vào bình. Tức thì, bác đánh cá lấy cái nắp bằng chì nút chặt miệng bình, vứt trở lại biển sâu. Thế là kẻ ác vĩnh viễn nằm dưới đáy đại dương.

* Ý nghĩa của truyện: Trong bất kì một tình huống nguy hiểm nào nếu bình tĩnh, sáng suốt, mưu trí, gan dạ con người ta sẽ thoát được hiểm nguy. Bác đánh cá đã có được những điều ấy nên đã thắng được quỷ dữ.

Thảo luận cho bài: Kể chuyện Bác đánh cá và gã hung thần