Hoàn cảnh ra đời và mục đích sáng tác truyện ngắn Vi Hành của Nguyễn Ái Quốc

Anh (chị) hãy trình bày ngắn gọn hoàn cảnh ra đời và mục đích sáng tác truyện ngắn “Vi hành” của Nguyễn Ái Quốc

“Vi hành” theo nguyên văn tiếng Pháp là “Incognito” có nghĩa cải trang thành người khác, dùng tên giả. Đó cũng là tiêu đề một truyện ngắn xuất sắc của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, rất tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật truyện và kí của Người trong những năm hoạt động trên đất Pháp. Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm này cũng khá đặc biệt. Năm 1922 thực dân Pháp đưa tên vua bù nhìn An Nam là Khải Định sang dự cuộc đấu xảo thuộc địa (một thứ hội chợ) ở Mácxây để lừa gạt nhân dân Pháp. Vị quốc vương An Nam sang Pháp để tỏ thái độ hoàn toàn thần phục nước Pháp, để cảm tạ chính phủ Pháp đã có công bảo hộ, khai hóa dân tộc mình và đặc biệt là cầu xin “mẫu quốc” tiếp tục dìu dắt An Nam trên con đường đi tới sự thịnh vượng. Và như vậy thì tình hình Đông Dương đã ổn định. Nhân dân Pháp nên ủng hộ chính phủ đầu tư vào đó, để khai thác nhiều của cải và khai hóa cho những người dân bản địa ở cái xứ sở mông muội này.

Đây chẳng qua cũng là một thủ đoạn chính trị của bọn cầm quyền Pháp để lừa gạt dư luận mà thôi.

Lúc đó Nguyễn Ái Quốc đang hoạt động ở Pháp, Người đã viết “Vi hành” vào đầu năm 1923 cùng với những tác phẩm khác như “Con rồng tre”, bài báo “Sở thích đặc biệt” để làm vũ khí chiến đấu. Tác phẩm được viết bằng Pháp văn và đăng trên báo “Nhân đạo” – cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Pháp.

Viết tác phẩm Vi hành, Nguyễn Ái Quốc nhằm vào rất nhiều mục đích.

Tố cáo bản chất bù nhìn, dơ dáy, xấu xa của tên vua bù nhìn Khải Định. Người dã chỉ rõ cho nhân dân Pháp thấy rõ Khải Định không hề là đại diện cho nước An Nam sang Chính quốc. Hắn chẳng qua cũng chỉ là con rối trong tay bọn cầm quyền Pháp.

Hành động vi hành lén lút, xấu xa của Khải Định đã nói lên điều đó.

Vạch trần luận điệu xảo trá của thực dân Pháp: chúng muốn tung ra dư luận, những danh từ “bảo hộ”, “khai hóa” ở Đông Dương để che đậy cho hành vi xâm lược trắng trợn, dã man của chúng. “Bảo hộ”, “khai hóa” gì lại bằng “rượu cồn, thuốc phiện” làm cho mọi người hiểu đúng bản chất thực dân xâm lược của Pháp. “Vi hành” đã đánh thẳng vào luận điệu đó.

 

hoan canh ra doi va muc dich cua vi hanh nguyen ai quoc

Tố cáo bọn mật thám Pháp luôn theo dõi, rình rập gắt gao những người Việt Nam yêu nước trên đất Pháp.

Đó là những mục đích cơ bản của tác phẩm “Vi hành”. Có thể nói một một mũi tên Người đã bắn trúng ba mục đích. Dùng văn chương làm thứ vũ khí lợi hại trên con đường hoạt động cách mạng, “Vi hành” là lưỡi gươm sáng ngời mà Người đã vùng lên trong quá trình đi tìm đường cứu nước, nó đánh thẳng vào bộ mặt của bọn đế quốc, bù nhìn, thực dân.

Thảo luận cho bài: Hoàn cảnh ra đời và mục đích sáng tác truyện ngắn Vi Hành của Nguyễn Ái Quốc