Soạn bài: Thuế máu

Soạn bài: Thuế máu Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Soạn bài: Hội Thoại I. VỀ TÁC PHẨM Văn bản này được trích từ chương I cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp – một tác phẩm chính luận của...

Soạn bài vi hành ( mẫu 2 )

Soạn bài vi hành Soạn bài thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Việc tạo dựng tình huống truyện và hình ảnh vua Khải Định Truyện...

Phân tích truyện ngắn Vi hành của Nguyễn Ái Quốc

Phân tích truyện ngắn Vi hành của Nguyễn Ái Quốc Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo qua hình tượng nhân vật Chí Phèo của Nam Cao Đề bài : Viết bài văn Phân tích truyện ngắn...

Soạn bài: Vi Hành ( mẫu 1 )

Vi Hành  NGUYỄN ÁI QUỐC (Trích “Những bức thư gửi cô em họ” do tác giả tự dịch từ tiếng An Nam) I – GỢI DẪN 1. Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã để lại cho nhân dân...