Hướng dẫn soạn bài: vi hành (Hồ Chí Minh)

Vi hành I. KIẾN THỨC CƠ BẢN Hồ Chí Minh đã để lại cho nhân dân ta một sự nghiệp văn chương lớn lao về tầm vóc, phong phú, đa dạng về thể loại và đặc sắc về phong...

Soạn bài vi hành ( mẫu 2 )

Soạn bài vi hành Soạn bài thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Việc tạo dựng tình huống truyện và hình ảnh vua Khải Định Truyện...

Phân tích truyện ngắn Vi hành của Nguyễn Ái Quốc

Phân tích truyện ngắn Vi hành của Nguyễn Ái Quốc Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo qua hình tượng nhân vật Chí Phèo của Nam Cao Đề bài : Viết bài văn Phân tích truyện ngắn...

Soạn bài: Vi Hành ( mẫu 1 )

Vi Hành  NGUYỄN ÁI QUỐC (Trích “Những bức thư gửi cô em họ” do tác giả tự dịch từ tiếng An Nam) I – GỢI DẪN 1. Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã để lại cho nhân dân...