Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 3) – Đề 1

Đề thi thử môn Sinh THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 3) – Đề 1

Soanbai123.com xin giới thiệu tới các bạn học sinh bài ôn thi với Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 3) – Đề 1 sau đây để tổng hợp và kiểm tra kiến thức môn Ngữ văn hiệu quả. Chúc các bạn có một kỳ thi đạt thành tích cao nhất.

Làm thêm:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Bình Định – Đề 2

Câu 1:
Cho phép lai P: AaBBdd x AabbDD. Ở F1, tỉ lệ cá thể mang 2 alen trội là
Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về quá trình phiên mã.

Câu 3:

Cơ quan tương tự

Câu 4:

Một người đàn ông mang nhóm máu A và một người phụ nữ mang nhóm máu B có thể có các con với kiểu hình nào?

Câu 5:

Ở một loài thực vật, chiều cao cây do 4 cặp gen không alen tác động cộng gộp. Sự có mặt mỗi alen trội làm chiều cao tăng thêm 5cm. Cây cao nhất có chiều cao 190cm. Cây cao 160cm có kiểu gen:

Câu 6:

Đột biến được ứng dụng để làm tăng hoạt tính của enzym amilaza dùng trong công nghiệp sản xuất bia là đột biến:

Câu 7:

Một gen có chiều dài 4080 Ao, một đột biến xảy ra ở khoảng cặp nucleoti 600 – 700. Gen sau đột biến tiến hành quá trình tổng hợp protein, phân tử protein hoàn thiện sau tổng hợp có 320 aa. Giải thích nào sau đây là ĐÚNG.

Câu 8:

Loại biến dị không được xếp cùng loại với các loại biến dị còn lại là

Câu 9:

Một nhóm tế bào sinh dục của một loài có kiểu gen XAXa giảm phân. Trong đó có một số tế bào chỉ rối loạn giảm phân II, một số tế bào chỉ rối loạn giảm phân I và một số tế bào giảm phân bình thường. Số loại giao tử tối đa có thể được tạo ra là

Câu 10:

Bằng kỹ thuật chia cắt phôi động vật thành nhiều phôi rồi cấy các phôi này vào tử cung của các con vật khác cùng loài để tạo ra nhiều con vật có kiểu gen giống nhau. Kĩ thuật này được gọi là

Câu 11:

Hội chứng Đao – hội chứng gây ra do đột biến số lượng NST – thường gặp ở người vì

Câu 12:

Ở một loài động vật ngẫu phối, con đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính là XY, con cái có cặp nhiễm sắc thể giới tính là XX. Xét 2 gen, trong đó: gen thứ nhất có 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường; gen thứ hai có 3 alen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X không có alen tương ứng trên Y. Tính theo lý thuyết, loài động vật này có tối đa bao nhiêu kiểu gen về hai gen nói trên?

Câu 13:

Phương pháp nào sau đây không tạo ra được sinh vật biến đổi gen?

Câu 14:

Một đoạn của gen cấu trúc có trật tự nucleotit trên mạch gốc như sau:

3’TAX – AAG – GAG – AAT – GTT- TTA – XXT – XGG – GXG – GXX – GAA – ATT 5′

Nếu đột biến thay thế nuclêôtit thứ 19 là X thay bằng A, thì số axit amin (aa) môi trường cung cấp cho gen đột biến tổng hợp là:

Đề thi thử môn Sinh THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 3) - Đề 1

Đề thi thử môn Sinh THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 3) – Đề 1

Câu 15:

Nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực không có chức năng nào sau đây?

Câu 16:

Quá trình tiến hoá sử dụng nguồn nguyên liệu nào là chủ yếu?

Câu 17:

Dacuyn không đưa ra khái niệm nào sau đây?

Câu 18:

Kết thúc quá trình tiến hoá nhỏ:

Câu 19:

Ở vi khuẩn, gen điều hòa (R) có cấu trúc giống với cấu trúc Operon ở vùng

Câu 20:

Một loài có 2n = 20. Có thể có tối đa bao nhiêu loại thể dị bội có dạng 2n – 1 + 1 + 2?

Đáp án:

 1. B
 2. A
 3. A
 4. A
 5. C
 6. A
 7. B
 8. C
 9. A
 10. C
 11. A
 12. B
 13. A
 14. D
 15. D
 16. C
 17. A
 18. A
 19. C
 20. C

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 3) – Đề 1