Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp – Đề 2

Đề thi thử môn Sinh THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đề 2

Soanbai123.com  xin giới thiệu tới các bạn học sinh bài ôn thi với Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp – Đề 2 sau đây để tổng hợp và kiểm tra kiến thức môn Sinh học hiệu quả. Chúc các bạn có một kỳ thi đạt thành tích cao nhất.

Làm thêm:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Đa Phúc, Hà Nội – Đề 2

Câu 1:

Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng tác động quy định tính trạng màu quả. Trong đó B: quả đỏ, b quả vàng; A: át B, a: không át. Xác định tỉ lệ phân li về kiểu hình ở F1 trong phép lai P: AaBb x Aabb.

Câu 2:

Trong thực tiễn sản suất, vì sao các nhà khuyến nông khuyên “không nên trồng một giống lúa duy nhất trên diện rộng”?

Câu 3:

Có 1 trình tự mARN mã hóa cho 1 đoạn polipeptit gồm 5 axit amin:

5′ – AUG- GGG- UGX- XAU- UUU – 3′

Sự thay thế nucleotit nào dẫn đến việc đoạn polipeptit này chỉ còn 2 loại axitamin?

Câu 4:

Có thể sử dụng phép lai thuận nghịch để phát hiện các quy luật di truyền nào sau đây?

(1) Phân li độc lập.                    (2) Liên kết gen và hoán vị gen.

(3) Tương tác gen.                    (4) Di truyền liên kết với giới tính.

(5) Di truyền qua tế bào chất.

Câu 5:

Thể lệch bội có điểm giống thể đa bội là:

Câu 6:

Trong các dạng đột biến sau đây, dạng nào thường gây hậu quả nghiêm trọng nhất?

Câu 7:

Ở người, kiểu tóc do 1 gen gồm 2 alen (A, a) nằm trên NST thường. Một người đàn ông tóc xoăn lấy vợ cũng tóc xoăn, họ sinh lần thứ nhất được 1 trai tóc xoăn và lần thứ hai được 1 gái tóc thẳng. Cặp vợ chồng này có kiểu gen là:

Câu 8:

Điều kiện nghiệm đúng đặc trưng quy luật phân ly độc lập là:

Câu 9:

Gen đột biến sau đây luôn biểu hiện kiểu hình kể cả khi ở trạng thái dị hợp là

Đề thi thử môn Sinh THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đề 2

Đề thi thử môn Sinh THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đề 2

Câu 10:

Một đột biến gen làm mất 3 cặp nu ở vị trí số 5; 10 và 31. Cho rằng bộ ba mới và bộ ba cũ không cùng mã hóa một loại axitamin và đột biến không ảnh hưởng đến bộ ba kết thúc. Hậu quả của đột biến trên là:

Câu 11:

Cùng một cấu trúc di truyền, qua nhiều thế hệ, tỉ lệ dị hợp tử của quần thể tự phối so với quần thể giao phối sẽ thay đổi theo hướng

Câu 12:

Ở cà chua, A: quả đỏ, a: quả vàng; B: quả tròn, b: quả dẹt; biết các cặp gen phân li độc lập. Để F1 có tỉ lệ: 3 đỏ dẹt: 1 vàng dẹt thì phải chọn cặp P có kiểu gen và kiểu hình như thế nào?

Câu 13:

Đacuyn quan niệm biến dị cá thể là

Câu 14:

Phân tích phả hệ của một người nam mắc bệnh di truyền thấy bố mẹ anh ta không mắc bệnh, anh chị em khác bình thường nhưng một con trai của người em gái bị mắc bệnh. Vợ các con trai và gái của anh ta đều bình thường. Anh ta có người cậu mắc bệnh tương tự. Bệnh di truyền này có khả năng cao nhất thuộc về loại nào?

Câu 15:

Xét hai cặp gen trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định màu sắc hoa. Giả gen A quy định tổng hợp enzim A tác động làm cơ chất 1 (sắc tố trắng) thành cơ chất 2 (sắc tố trắng); gen B quy định tổng hợp enzim B tác động làm cơ chất 2 thành sản phẩm P (sắc tố đỏ); các alen lặn tương ứng (a, b) đều không có khả năng này. Cơ thể có kiểu gen nào dưới đây cho kiểu hình hoa trắng?

Câu 16:

Ở thực vật, để chọn, tạo giống mới người ta sử dụng các phương pháp sau:

 1. Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ.
 2. Cho thụ phấn khác loài kết hợp với gây đột biến đa bội.
 3. Dung hợp tế bào trần khác loài.
 4. Nuôi cấy hạt phấn rồi tiến hành lưỡng bội hóa các dòng đơn bội.

Các phương pháp tạo giống mới có độ thuần chủng cao là:

Câu 17:

Trong một quần thể thực vật giao phấn, xét một lôcut có hai alen, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Quần thể ban đầu (P) có kiểu hình thân thấp chiếm tỉ lệ 25%. Sau một thế hệ ngẫu phối và không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa, kiểu hình thân thấp ở thế hệ con chiếm tỉ lệ 16%. Tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của quần thể (P) là:

Câu 18:

Dự đoán kết quả về kiểu hình của phép lai P: AaBb (vàng, trơn) x aabb (xanh, nhăn)

Câu 19:

Nhân tố có thể làm biến đổi tần số alen của quần thể một cách nhanh chóng, đặc biệt khi kích thước quần thể nhỏ bị giảm đột ngột là

Câu 20:

Một nhiễm sắc thể bị đột biến có kích thước ngắn hơn so với nhiễm sắc thể bình thường. Dạng đột biến tạo nên nhiễm sắc thể bất thường này có thể là dạng nào trong số các dạng đột biến sau?

Đáp án:

 1. D
 2. C
 3. C
 4. D
 5. A
 6. C
 7. A
 8. A
 9. D
 10. D
 11. A
 12. C
 13. B
 14. D
 15. A
 16. B
 17. A
 18. D
 19. B
 20. A

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp – Đề 2