Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp – Đề 1

Đề thi thử môn Sinh THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đề 1

Soanbai123.com xin giới thiệu tới các bạn học sinh bài ôn thi với Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp – Đề 1 sau đây để tổng hợp và kiểm tra kiến thức môn Sinh học hiệu quả. Chúc các bạn có một kỳ thi đạt thành tích cao nhất.

Làm thêm:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh

Câu 1:

Trong một quần thể thực vật giao phấn, xét một locut có hai alen, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Quần thể ban đầu (P) có kiểu hình quả vàng chiếm tỉ lệ 20%. Sau một thế hệ ngẫu phối và không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa, kiểu hình quả vàng ở thế hệ con chiếm tỉ lệ 9%. Tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của quần thể (P) là:

Câu 2:

Phương pháp nuôi cấy mô và nuôi cấy tế bào dựa trên cơ sở tế bào học là

Câu 3:

Một quần thể ngẫu phối, thế hệ xuất phát có thành phần kiểu gen là: 0,36BB + 0,48Bb + 0,16bb = 1. Khi trong các quần thể này, các cá thể có kiểu gen dị hợp có sức sống và khả năng sinh sản cao hơn hẳn so với các cá thể có kiểu gen đồng hợp thì:

Câu 4:

Vì sao nói đột biến là nhân tố tiến hóa cơ bản:

Câu 5:

Đại địa chất nào đôi khi còn được gọi là kỉ nguyên của bò sát?

Câu 6:

Cơ chế cách li sinh sản là các trở ngại trên cơ thể sinh vật (trở ngại sinh học) ngăn cản các cá thể giao phối với nhau hoặc ngăn cản việc tạo con lai hữu thụ ngay cả khi các sinh vật này sống cùng một chỗ. Ví dụ nào dưới đây không thuộc cách li sinh sản?

Câu 7:

Trong quần thể người có một số thể đột biến sau:

 1. Ung thư máu
 2. Hồng cầu hình liềm
 3. Bạch tạng
 4. Hội chứng Claiphentơ
 5. Dính ngón tay số 2 và 3
 6. Máu khó đông
 7. Hội chứng Tơcnơ
 8. Hội chứng Đao
 9. Mù màu

Những thể đột biến nào là đột biến nhiễm sắc thể?

Câu 8:

Cơ quan tương đồng là những cơ quan

Câu 9:

Cho các phát biểu sau về các nhân tố tiến hóa:

 1. Đột biến tạo ra alen mới và làm thay đổi tần số tương đối các alen của quần thể rất chậm.
 2. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen và làm thay đổi tần số tương đối các alen theo một hướng xác định.
 3. Di – nhập gen có thể làm phong phú thêm hoặc làm nghèo vốn gen của quần thể.
 4. Các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm tăng tần số của một alen có hại trong quần thể.
 5. Giao phối không ngẫu nhiên làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

Các phát biểu đúng là:

Đề thi thử môn Sinh THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đề 1

Đề thi thử môn Sinh THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đề 1

Câu 10:

Ở người, gen tổng hợp 1 loại mARN được lặp lại tới 200 lần, đó là biểu hiện điều hòa hoạt động ở cấp độ:

Câu 11:

Ở phép lai ♀ aaBbDd x ♂ AabbDd. Nếu trong quá trình tạo giao tử đực, cặp NST mang cặp gen bb và cặp Dd không phân li trong giảm phân I và đi cùng về 1 giao tử, giảm phân 2 diễn ra bình thường; quá trình giảm phân ở cơ thể cái diễn ra bình thường. Quá trình thụ tinh sẽ tạo ra các loại hợp tử đột biến

Câu 12:

Khi lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản, F1 100% tính trạng của 1 bên bố hoặc mẹ, tiếp tục cho F1 tự thụ phấn, được F2 tỉ lệ 1: 2: 1. Hai tính trạng đó đã di truyền

Câu 13:

Điều gì sẽ xảy ra nếu gen điều hòa của operon Lac ở vi khuẩn bị đột biến tạo ra sản phẩm có cấu hình không gian bất thường?

Câu 14:

Loài lúa nước có 2n = 24. Một hợp tử của loài nguyên phân. Vào kì giữa của lần nguyên phân đầu tiên trong hợp tử trên có tổng số 72 crômatit. Kết luận đúng về hợp tử trên là:

Câu 15:

Đặc điểm nổi bật ở đại Cổ Sinh là:

Câu 16:

Khi tiến hành lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AB/ab x AB/ab với nhau (cho biết tần số hoán vị gen là 30%, xảy ra ở cả 2 giới) thì tỉ lệ kiểu hình trội về 2 tính trạng là bao nhiêu?

Câu 17:

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Trong một phép lai, người ta thu được đời con có kiểu hình phân ly theo tỉ lệ 3A-B-: 3aaB-: 1A-bb: 1aabb. Phép lai nào sau đây phù hợp với kết quả trên?

Câu 18:

Người và tinh tinh khác nhau, nhưng thành phần axit amin ở chuỗi β Hb như nhau chứng tỏ cùng nguồn gốc thì gọi là

Câu 19:

Phân tử mARN trưởng thành dài 408nm có tỷ lệ các loại nu A:U:G:X = 4:2:3:1 và mã kết thúc là UGA. Khi tổng họp một chuỗi polipeptit, số nucleotit có ở các đối mã của tARN loại A, U, G, X lần lượt là:

Câu 20:

Bệnh mù màu (do gen lặn gây nên) thường thấy ở nam ít thấy ở nữ, vì nam giới

Đáp án:

 1. C
 2. D
 3. B
 4. D
 5. A
 6. B
 7. A
 8. D
 9. B
 10. D
 11. B
 12. B
 13. C
 14. C
 15. B
 16. C
 17. C
 18. C
 19. A
 20. C

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp – Đề 1